Nguyên tắc phân phối thu nhập của hợp tác xã - Tư vấn Luật LawKey
Lawkey.vn Lawkey Công bố sản phẩm Lawkey LawKey tư vấn doanh nghiệp

Nguyên tắc phân phối thu nhập của hợp tác xã

Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC PHÂN PHỐI THU NHẬP CỦA HỢP TÁC XÃ

Trong hoạt động kinh doanh, vấn đề phân phối thu nhập có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động cũng như sự tồn tại bền vững của tổ chức kinh tế. Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cũng vậy. Trong vấn đề liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nguyên tắc phân phối thu nhập rất cần được chú trọng. Vậy nguyên tắc phân phối thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thể hiện như thế nào và ý nghĩa của nguyên tắc đó ra sao, hãy cùng Lawkey tìm hiểu ngay sau đây.

1. Nguyên tắc phân phối thu nhập của hợp tác xã

Một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã đó chính là: “Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ”(khoản 3 Điều 7 Luật hợp tác xã 2012). Vấn đề phân phối thu nhập được đề cập ngay từ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã chứng tỏ vấn đề phân phối thu nhập trong hợp tác xã rất quan trọng trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Và một trong các quyền của thành viên hợp tác xã và hợp tác xã thành viên đó chính là được phân phối thu nhập theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 và Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Cụ thể hội đồng quản trị chuẩn bị và trình đại hội thành viên phương phân phối thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, sau đó phương án phân phối thu nhập sẽ do Đại hội thành viên quyết định (khoản 3 Điều 32 Luật hợp tác xã 2012).

Vấn đề phân phối thu nhập của hợp tác xã được quy định rất rõ trong Điều 46 Luật hợp tác xã 2012. Cụ thể sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối như sau:

– Trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không thấp hơn 20% trên thu nhập; trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không thấp hơn 5% trên thu nhập;

– Trích lập các quỹ khác đo đại hội thành viên quyết định;

Các loại quỹ này chính là nễn tảng bền vững về mặt tài chính, đề phòng rủi ro cho hoạt động của hợp tác xã.

– Thu nhập còn lại sau khi đã trích lập các quỹ như trên thì được phân phối cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo nguyên tắc sau đây:

+ Chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên; theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm;

+  Phần còn lại được chia theo vốn góp;

+ Tỷ lệ và phương thức phân phối cụ thể do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định;

Một điều cũng cần được lưu ý đó là thu nhập đã phân phối cho thành viên, hợp tác xã thành viên là tài sản thuộc sở hữu của thành viên, hợp tác xã thành viên. Thành viên, hợp tác xã thành viên có thể giao thu nhập đã phân phối cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quản lý, sử dụng theo thỏa thuận với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Ý nghĩa nguyên tắc phân phối thu nhập của hợp tác xã.

Việc pháp luật quy định về nguyên tắc phân phối thu nhập của hợp tác xã có ý nghĩa rất quan trong đối với hoạt động của hợp tác xã. Cụ thể, nguyên tắc phân phối thu nhập này sẽ đảm bảo đúng với bản chất xã hội của hợp tác xã, đảm bảo theo nguyên tắc hoạt động chung là hợp tác bền vững. bản chất xã hội của hợp tác xã được thể hiện ở các khía cạnh như:

– Tăng tính cạnh tranh của người lao động.

– Tạo việc làm, nâng cao đời sống lao động.

– Giáo dục, nâng cao tình đời sống cho các thành viên.

Khi là một thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chúng ta cần nắm được nguyên tắc này để có những hoạt động đúng đắn cũng như bảo vệ được những quyền lợi chính đáng của mình.

Trên đây là ý nghĩa nguyên tắc phân phối thu nhập của hợp tác xã LawKey gửi tới bạn đọc. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với LawKey theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp:

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

 

 

Điền form này để liên hệ với chúng tôi:

Tên của bạn*

Địa chỉ Email*

Số điện thoại

Tiêu đề

Nội dung*

Pháp luật và kinh doanh

Pháp luật và cuộc sống

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Đăng ký nhận các bài viết miễn phí

Đối tác