Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo quy định của pháp luật. Cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân như thế nào.

Văn bản pháp luật điều chỉnh quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

  • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  • Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây:

Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân như: Sản phẩm làm ra đã chế biến và đóng gói hoàn chỉnh…Các trường hợp trên đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên thu nhập chịu thuế từ kinh doanh quy định như trên chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 100 triệu đồng/năm.

Thuế suất từ nguồn này là 0,5%; 1%; 1,5%; 2% tuỳ thu nhập.

Xem thêm: Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản có tính chất tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ cấp.

Tuy nhiên, một số khoản phụ cấp, trợ cấp sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ: phụ cấp, trợ cấp theo về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công cũng không bị tính thuế.

Thuế suất từ nguồn này thấp nhất từ 5% – 35% tuỳ thu nhập.

Xem thêm: Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đầu tư vốn bao gồm: Tiền lãi cho vay; lợi tức cổ phần và Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế.

Tuy nhiên thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ không bị tính thuế.

Thuế suất đối với nguồn này là 5%

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Thuế suất đối với việc chuyển nhượng vốn chung là 20%, đối với chứng khoán là 0,1%.

Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, kể cả công trình, nhà ở hình thành trong tương lai. Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước. Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập này là 2%.

Xem thêm: Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng

Thu nhập của cá nhân từ trúng thưởng xổ số; trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; trúng thưởng trong các hình thức cá cược và phần thu nhập từ việc trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác cũng là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

Thuế suất từ nguồn thu nhập này là 10%

Xem thêm: Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

Phần thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền thương mại, quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng) và các thu nhập từ chuyển giao công nghệ: Bí quyết kỹ thuật, kiến thức kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ.

Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ bản quyền chỉ bị tính thuế đối với phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng. Khoản thu nhập từ nhượng quyền thương mại bị tính thuế đối với phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được. 

Thuế suất phần thu nhập này là: 5%

Xem thêm: Đối tượng thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm thu nhập từ nhận quà tặng, thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng đều bị tính thuế thu nhập cá nhân.

Thuế suất của thu nhập từ thừa kế, quà tặng là 10%.

Tuy nhiên, Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng chỉ bị tính thuế đối với phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Xem thêm: Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trên đây là những thông tin cơ bản về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Hãy liên hệ với LawKey – công ty dịch vụ kế toán thuế uy tín để được tư vấn chi tiết hơn.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu