Dịch vụ thành lập Công ty doanh nghiệp trọn gói giá rẻ tại Hà Nội 2019

Luật LawKey cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ doanh nghiệp trọn gói Uy Tín nhất tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất với mức chi phí tiết kiệm nhất. Chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý khách như hàng trăm doanh nghiệp được chúng tôi thành lập mỗi năm.


Bảng phí Dịch vụ thành lập Công ty/ Doanh nghiệp trọn gói 

Tự hào là công ty dịch vụ thành lập công ty/ doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam. Chúng tôi gửi bảng phí dịch vụ thành lập công ty/ doanh nghiệp như sau:

GÓI VIP1: THÀNH LẬP CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP SIÊU RẺ PHÍ DỊCH VỤ 899.000 VND

Các công việc Luật LawKey thực hiện:

1. Được gặp trực tiếp miễn phí tư vấn từ luật sư và chuyên gia kế toán thuế của chúng tôi;

2. Luật sư lập hồ sơ Thành lập công ty/ doanh nghiệp: Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Mã số thuế;

3. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả: Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Mã số thuế;

4. Trả hồ sơ, điều lệ để doanh nghiệp lưu giữ;

5Đặt khắc dấu và thanh toán phí khắc dấu gồm: 01 dấu công ty (loại tốt) + dấu Giám đốc;

6. Tư vấn doanh nghiệp công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông doanh nghiệp quốc gia.

Kết quả khách hàng nhận:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế;

Điều lệ, hồ sơ gốc công ty do LawKey soạn thảo;    

 Dấu tròn và dấu chức danh giám đốc.

Thời gian hoàn thành:

– 03 ngày có thông báo hợp lệ hồ sơ điện tử đăng ký kinh doanh;

– 01 ngày có đăng ký kinh doanh, mã số thuế;

– 01 ngày khắc dấu

Ưu đãi:

– Mua Chữ ký số (Token) với thời hạn 3 năm chỉ 1.899.000 VND tiết kiệm 1 triệu đồng so với giá thị trường;

Được nhận các bài viết tư vấn về pháp luật kinh doanh và kế toán qua email thường xuyên hàng tuần từ LawKey.

Lưu ý: Gói dịch vụ này chỉ áp dụng cho khách hàng ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ kế toán thuế ngay tại thời điểm thành lập công ty.

GÓI VIP2: THÀNH LẬP CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP CƠ BẢN PHÍ DỊCH VỤ 1.599.000 VND

Các công việc Luật LawKey thực hiện:

1. Toàn bộ nội dung công việc như GÓI VIP1 SIÊU RẺ.

2. Công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia (Luật doanh nghiệp bắt buộc).   

3. Tư vấn hồ sơ đăng ký thuế lần đầu.  

4. Hỗ trợ doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng tại nhà/trụ sở.

5. Nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch đầu tư (Bắt buộc)

Kết quả khách hàng nhận được:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế .

Điều lệ, hồ sơ gốc công ty do LawKey soạn thảo.

Bản công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Dấu công ty và dấu chức danh người đại diện theo pháp luật.

Bản công bố mẫu dấu trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Tài khoản ngân hàng công ty.

Xác nhận thông báo tài khoản ngân hàng công ty của Sở kế hoạch đầu tư.

Thời gian hoàn thành:

– 03 ngày có thông báo hợp lệ hồ sơ điện tử đăng ký kinh doanh;

– 01 ngày có đăng ký kinh doanh, mã số thuế;

– 01 ngày khắc dấu

Ưu đãi:

Mua Chữ ký số (Token) với thời hạn 3 năm chỉ 1.899.000 VND tiết kiệm 1 triệu đồng so với giá thị trường

 Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng tại nhà/trụ sở;

Miễn phí nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch đầu tư.

Được nhận các bài viết tư vấn về pháp luật kinh doanh và kế toán qua email thường xuyên hàng tuần từ LawKey.

GÓI VIP3: THÀNH LẬP CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP PHÍ DỊCH VỤ 3.199.000 VND

Các công việc Luật LawKey thực hiện:

1. Toàn bộ nội dung công việc như GÓI VIP2 CƠ BẢN;    

2. Thực hiện các thủ tục về hồ sơ thuế ban đầu đến khi doanh nghiệp có hóa đơn sử dụng, bao gồm:   

Đăng ký tài khoản Công ty trên hệ thống kê khai thuế; nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế;   

Mua chữ ký số và cài đặt chữ ký số giúp khách hàng;  

Khai và nộp lệ phí môn bài;  

Mở tài khoản Ngân hàng;

Nộp và nhận kết quả tờ khai Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT;

Nộp hồ sơ xin phát hành hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế;

Hỗ trợ khách hàng phát hành hóa đơn điện tử;

Thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan thuế;

3. Lập hồ sơ góp vốn/sổ thành viên/cổ đông.

4. Làm kế toán, báo cáo thuế 01 tháng khi thành lập (Trị giá: 700.000 VND được miễn phí).

Kết quả khách hàng nhận được gói thành lập công ty/ doanh nghiệp chuyên nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế;

Điều lệ, hồ sơ gốc công ty do LawKey soạn thảo;

Bản công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;

Dấu công ty và dấu chức danh người đại diện theo pháp luật;

Bản công bố mẫu dấu trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;

Tài khoản ngân hàng công ty;

Xác nhận thông báo tài khoản ngân hàng công ty của Sở kế hoạch đầu tư;

Hồ sơ thuế ban đầu;

Chữ ký số (LawKey mua và cài đặt giúp, khách hàng tự trả tiền mua cho đối tác);

Hóa đơn điện tử (LawKey thực hiện thủ tục xin phát hành hóa đơn, tiền hóa đơn khách hàng tự trả);

Xác nhận thông báo mẫu hóa đơn;

Được sử dụng miễn phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế 01 tháng khi thành lập (Trị giá: 700.000 VND được miễn phí).

Thời gian hoàn thành:

– 03 ngày có thông báo hợp lệ hồ sơ điện tử đăng ký kinh doanh;

– 01 ngày có đăng ký kinh doanh, mã số thuế;

– 01 ngày khắc dấu

Ưu đãi:

Mua Chữ ký số (Token) với thời hạn 3 năm chỉ 1.899.000 VND tiết kiệm 1 triệu đồng so với giá thị trường

 Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng tại nhà/trụ sở;

Miễn phí nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch đầu tư;

♣ Được nhận các bài viết tư vấn về pháp luật kinh doanh và kế toán qua email thường xuyên hàng tuần từ LawKey.

GÓI VIP4: THÀNH LẬP CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI PHÍ DỊCH VỤ 6.500.000 VND

Các công việc gói Vip4 Luật LawKey thực hiện:

1. Toàn bộ nội dung công việc như GÓI VIP3 CHUYÊN NGHIỆP;

2. Làm bảng hiệu công ty chất liệu Mica, kích thước 30x40cm trị giá 300.000 VND;

3. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp: Biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu… . 

4. Đặt 500 số hóa đơn GTGT trị giá 1.000.000 VND;

5. Nhận chữ ký số thời hạn sử dụng 03 năm trị giá  2.999.000 VND 

Kết quả khách hàng nhận được dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói :

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế;

 Điều lệ, hồ sơ gốc công ty do LawKey soạn thảo;

 Bản công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;

 Dấu công ty và dấu chức danh người đại diện theo pháp luật;

 Bản công bố mẫu dấu trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;

 Tài khoản ngân hàng công ty;

 Xác nhận thông báo tài khoản ngân hàng công ty của Sở kế hoạch đầu tư;

 Hồ sơ thuế ban đầu;

 500 số Hóa đơn điện tử;

 Xác nhận thông báo mẫu hóa đơn;

 Được sử dụng dịch vụ kế toán, báo cáo thuế 3 tháng miễn phí (trị giá 2.100.000 VND);

 Chữ ký số kê khai thuế thời hạn 03 năm;

 Biển hiệu tiêu chuẩn công ty;

Thời gian hoàn thành:

– 03 ngày có thông báo hợp lệ hồ sơ điện tử đăng ký kinh doanh;

– 01 ngày có đăng ký kinh doanh, mã số thuế;

– 01 ngày khắc dấu

Ưu đãi khủng:

 Nhận ngay Chữ ký số (Token) với thời hạn 3 năm giá ngoài thị trường 2.999.000 VND;

 Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng tại nhà/trụ sở;

 Miễn phí nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch đầu tư;

 Nhận ngay Biển hiệu tiêu chuẩn in chữ nổi và logo 300.000 VND;

 Nhận ngay 500 số hóa đơn điện tử trị giá: 1.000.000 VND

 Được nhận các bài viết tư vấn về pháp luật kinh doanh và kế toán qua email thường xuyên hàng tuần từ LawKey.

Click gọi ngay0967.59.1128  hoặc  024.665.65.366 để được tư vấn và nhận ngay ƯU ĐÃI MỚI NHẤT .


Thủ tục thành lập công ty/ doanh nghiệp 

Thủ tục thành lập công ty theo luật Doanh nghiệp và các bước thành lập công ty trên thực tế có những điểm cần lưu ý như sau:

Thủ tục thành lập công ty/ doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 

 Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính.

♣ Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu từ chối phải gửi thông báo nêu rõ lý do từ chối và yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Các bước thành lập doanh nghiệp/ công ty trên thực tế

 Bước 1: Soạn hồ sơ thành lập công ty chính xác, chỉ để khách hàng ký 1 lần.

 Bước 2: Chuyên viên tư vấn đến tận nơi khách hàng để xin chữ ký đầy đủ vào hồ sơ.

 Bước 3: Nộp hồ sơ bản scan (hồ sơ bản cứng có chữ ký sẽ được chúng tôi scan) lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn.

 Bước 4: Nhận thông báo hồ sơ hợp lệ.
 Bước 5: Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

 Bước 6: Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và trực tiếp bàn giao cho khách hàng.

 Bước 7: Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Bước 8: Đặt con dấu tròn, dấu chức danh cho khách hàng. Tiến hành công bố mẫu dấu sau khi có con dấu.

 Bước 9: Bộ phận dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi tiến hành các công việc pháp lý, kế toán sau khi thành lập như: Mở tài khoản ngân hàng, kê khai lệ phí môn bài, nộp lệ phí môn bài, setup hồ sơ thuế ban đầu…

 Bước 10: LawKey hỗ trợ các công việc khác để doanh nghiệp vận hành bình thường.


Cần chuẩn bị và cung cấp những gì để thành lập công ty

 Bạn cần chuẩn bị và cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…các thành viên sáng lập;

 Bạn cần chuẩn bị và cung cấp địa chỉ đặt trụ sở chính công ty;

 Bạn cần chuẩn bị và cung cấp nghành nghề kinh doanh, tên công ty;

Các công việc khác chúng tôi sẽ làm thay bạn: Tra cứu tên công ty có gây nhầm lẫn, có trùng hay không. Soạn thảo, nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh. Nhận kết quả và thực hiện các công việc khác sau khi thành lập: Kê khai lệ phí môn bài, Hồ sơ thuế ban đầu.


Dịch vụ thành lập công ty uy tín tại Hà Nội và toàn quốc

Luật LawKey tự hào cung cấp dịch vụ thành lập công ty cho hàng trăm doanh nghiệp mỗi năm.

Chúng tôi được khách hàng tin tưởng bởi chúng tôi và dịch vụ của chúng tôi có những điểm khác biệt sau:

 Là công ty kinh doanh cả dịch vụ luật và dịch vụ kế toán thuế. Nên chúng tôi có cả đội ngũ luật sư lẫn kế toán giàu kinh nghiệm. Đây là một điểm khác biệt so với các công ty luật hoặc kế toán thuần. Thường thì các đơn vị khác chỉ có luật sư hoặc chỉ có kế toán viên.

 công ty duy nhất đưa ra các gói dịch vụ với công việc rõ ràng, không dấu các công việc. Không giống như các công ty khác, đưa giá dịch vụ rất rẻ nhưng lại để thời gian hoàn thành cực kỳ lâu. Gây phiền toán cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết thời gian hoàn thành là 05 ngày (trọn gói). Nếu Quý khách muốn thời gian hoàn thành ngắn hơn, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng.

 Là công ty duy nhất đưa ra các mức giá dịch vụ tốt nhất cho khách hàng;

 Cam kết không phát sinh chi phí với các công việc đúng theo gói;

 Dịch vụ hậu mãi giảm 10% từ lần sử dụng dịch vụ thứ hai theo chương trình khách hàng thân thiết;

 Trọn gói, đến trực tiếp khách hàng, để khách hàng không phải đi lại nhiều;

Hỗ trợ nhiệt tình các vấn đề pháp lý, kế toán trong hoạt động kinh doanh. 

Nhận email tư vấn hàng tuần các điểm lưu ý về pháp lý và kế toán.

Và còn nhiều lý do khác nữa, hãy kéo xuống để xem lời nhận xét từ khách hàng của chúng tôi.

Click gọi ngay0967.59.1128  hoặc  024.665.65.366 để được tư vấn và nhận ngay ƯU ĐÃI MỚI NHẤT

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu