Công ty dịch vụ kế toán thuế Uy Tín chuyên nghiệp giá rẻ tại Hà Nội

LawKey là công ty dịch vụ kế toán thuế uy tín tại Hà Nội. Dịch vụ trọn gói với nghiệp vụ cao, chi phí hợp lý giúp. Doanh nghiệp được đảm bảo an toàn và phòng ngừa các rủi ro kế toán, tài chính, pháp luật. Chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá dịch vụ, nội dung dịch vụ kế toán đầy đủ nhất. 


1. Công việc kế toán thuế ngay sau thành lập mà chúng tôi thực hiện?

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, ngoài các công việc thuộc lĩnh vực quản trị, kinh doanh. Doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện các nghiệp vụ về kế toán thuế ban đầu:

Mua chữ ký số với chi phí ưu đãi nhất khoảng 1.700.000 – 2.500.000 VND.

Mở tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch, nộp thuế.

Lập tài khoản khai thuế điện tử tại website: nhantokhai.gdt.gov.vn để quản lý và thực hiện việc lập và nộp hồ sơ khai thuế.

Lập tài khoản dịch vụ nộp thuế điện tử tại website: nopthuedientu.gdt.gov.vn. Sau đó liên hệ với Ngân hàng (nơi mở tài khoản) xác nhận hoàn tất dịch vụ nộp thuế điện tử.

Kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài

Kê khai và nộp lệ phí môn bài căn cứ theo mức vốn điều lệ đăng ký.

Nộp tờ khai bổ sung thông tin về tài khoản Ngân hàng tại Sở Kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

Thiết kế, ký hợp đồng dịch vụ hóa đơn điện tử;

Thông báo phát hành hóa đơn hóa đơn điện tử


2  Các công việc về kế toán thuế LawKey thực hiện hàng năm cho doanh nghiệp

Phụ thuộc vào khách hàng là doanh nghiệp mới hay doanh nghiệp đang hoạt động mà các công viêc kế toán thuế trọn gói sẽ có phần khác nhau. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội của LawKey thực hiện đầu đủ các công việc theo lịch nộp tờ khai thuế hàng năm như sau.

LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ NĂM  ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

Tháng

Thời hạn  

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

 

1

22/01

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/1

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 4 năm trước

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 4 năm trước 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(vi) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(iii) Nộp lệ phí môn bài năm hiện tại

2

20/2

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

3

20/3

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/3

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

4

20/4

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/04

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 1

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 1 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1

5

20/5

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 04

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 04 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

6

20/6

((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 05

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 05 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

7

20/7

       30/07(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 2

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 2 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2

8

20/8

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

9

20/9

((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

10

20/4

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/04

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 3

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 3

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3

11

20/11

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

12

30/12

((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 11 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

a. Các công việc phải làm trong tháng, Quý:

Hàng tháng LawKey sẽ có chuyên viên kế toán làm việc trực tiếp với khách hàng về các vấn đề sau:

Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ của doanh nghiệp phát sinh trong tháng;

Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh;

Tư vấn và hỗ trợ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp;

Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý;

Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu có);

Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý) (nếu có);

Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (nếu có);

Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế;

Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định;

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán và xây dựng biểu mẫu kế toán;

Làm việc khi có yêu cầu của cơ quan thuế;

Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

b. Các công việc phải làm từng năm

♣ Lập báo cáo tài chính;

♣ Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm;

♣ Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

♣ Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.


3. Mô hình cung cấp dịch vụ của LawKey với khách hàng

Để Quý doanh nghiệp hiểu hơn về dịch vụ kế toán thuế của LawKey, chúng tôi sơ đồ hóa quy trình dịch vụ mà chúng tôi thực hiện như sau:

 

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội

                                      Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội


4. Hỗ trợ và kiểm soát pháp lý khi khách hàng sử dụng dịch vụ 

LawKey sẽ hỗ trợ tư vấn không thu phí thêm cho khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói các vấn đề sau:

Tổ chức bộ máy doanh nghiệp, các quyết định, văn bản cần ban hành, lưu trữ trong việc quản trị doanh nghiệp;

Tư vấn sơ bộ về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; các điều kiện cần phải đáp ứng theo quy định khi thực thi chiến lược;

Tư vấn sơ bộ các vấn đề cần lưu ý khi thương thảo hợp đồng, giao dịch với khách hàng.

Các vấn đề khách nếu nằm trong khả năng của LawKey.


5. Giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói của chúng tôi bao gồm hàng loạt ưu đãi đi kèm với chính sách khách hàng thân thiết. Khách hàng không phải trả thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác cho các công việc kế toán thuế trọn gói của LawKey ngoài các chi phí được công khai niêm yết dưới đây:

PHÍ CƠ BẢN

700.000 VNĐ/tháng 

Khuyến mãi phí dịch vụ 03 tháng đầu tiên còn 500.000VND/tháng.

PHÍ PHÁT SINH

Số lượng hóa đơn / tháng

Phụ thuộc theo lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp

Thương mại-Dịch vụSản Xuất

Xây Dựng

Từ 01 đến 10 hoá đơn

200.000

300.000

500.000

Từ 11 đến 20 hoá đơn

500.000

700.000

900.000

Từ 21 đến 30 hoá đơn

900.000

1.200.000

1.400.000

Từ 31 đến 40 hoá đơn

1.400.000

1.800.000

2.000.000

Trên 40 hóa đơn

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Thỏa thuận

 

 

 


6. So sánh lợi ích giữa sử dụng dịch vụ với việc sử dụng nhân viên kế toán

Doanh nghiệp có thể thấy rõ lợi ích dịch vụ kế toán thuế trọn gói mang lại cho Doanh nghiệp theo một số tiêu chí LawKey liệt kê dưới đây:

 Các tiêu chí Doanh nghiệp Sử dụng dịch vụ kế toán thuế 
Nhân sự Phải có ít nhất 1 nhân viên kế toán chuyên tráchDo đơn vị cung cấp dịch vụ đảm nhiệm 
Chi phí hàng tháng Ít nhất 6.000.000 VND tiền lương 700.000 VND
Bảo hiểm các loại Ít nhất 1.400.000 VND Không
Các phúc lợi Thưởng các dịp lễ, lương tháng 13, các loại quỹ…. Không
Chất lượng dịch vụKhông đảm bảo Vì nhân sự kế toán ít va vấp các tình huống nên xử lý dễ sai sót.

Được đảm bảo về các rủi ro sai sót theo hợp đồng dịch vụ;

Được bảm đảm tin cậy về tính pháp lý do đơn vị cung cấp dịch vụ cọ xát các tình huống thuế thực tế mỗi ngày, lại được kiểm soát và tư vấn chặt chẽ từ đội ngũ Luật sư.


7. Phạm vi công việc của khách hàng khi sử dụng dịch vụ

Chuyển token (chữ ký số) cho chuyên viên kế toán của LawKey phụ trách doanh nghiệp bảo quản để thực hiện các công việc liên quan đến thuế, phí của doanh nghiệp.

Cung cấp cho chuyên viên kế toán phụ trách các hóa đơn, chứng từ có liên quan để thực hiện việc kê khai thuế và lập chứng từ, sổ sách.

Chủ động lưu trữ hóa đơn, chứng từ và thực hiện các công việc liên quan đến thuế, phí, lệ phí và các khoản thu chi của doanh nghiệp phục vụ cho việc hạch toán. Có vấn đề chưa rõ về việc thu chi nên tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên viên kế toán phụ trách.

Ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến và phục vụ cho công việc kế toán do chuyên viên kế toán phụ trách lập, sau khi đã đối chiếu và kiểm tra đầy đủ các thông tin.


8. Những thắc mắc liên quan đến dịch vụ của công ty chúng tôi

LawKey xin gửi quý khách một số thắc mắc liên quan đến dịch vụ kế toán thuế mà LawKey thường xuyên nhận được khi cung cấp dịch vụ của mình tới Quý khách như sau:

Liệu LawKey có thể làm tốt hơn 1 nhân viên kế toán thuế của chúng tôi?

Thuê LawKey là thuê hẳn cả Công ty chuyên nghiệp bao gồm nhiều Luật sư và Kế toán kinh nghiệm phục vụ. Ngoài ra chúng tôi có cả một hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Hiện tại LawKey đang được hàng chục khách hàng thường xuyên tin tưởng sử dụng dịch vụ. Vì vậy Quý khách có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ của LawKey.

♠ Làm sao để chúng tôi tin tưởng giao hồ sơ cho LawKey?

Thứ nhất: LawKey làm việc trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ rõ ràng, là cơ sở pháp lý để thực hiện. Kể cả hồ sơ giao cho chúng tôi cũng được lập Biên bản giao nhận rõ ràng.

Thứ hai: LawKey bảo mật thông tin của khách hàng, trung thành với khách hàng trên cơ sở tôn trọng pháp luật là nguyên tắc hàng đầu của LawKey

Thứ ba: LawKey kinh doanh trên sự uy tín, chúng tôi cố gắng phục vụ tốt để từng khách hàng hài lòng. Chúng tôi hiểu rằng: Sự hài lòng và phát triển của khách hàng chính là sự phồn thịnh của công ty chúng tôi..

♠ Giá dịch vụ Bên LawKey tương đối rẻ, tại sao lại vậy?

Chúng tôi là Công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi lấy chi phí Hợp lý với số lượng khách hàng mà chúng tôi phục vụ. Vì vậy giá dịch vụ bên chúng tôi sẽ luôn được tối ưu hơn so với việc Quý khách thuê nhân viên kế toán.

♠ LawKey có cung cấp các dịch vụ khác nữa không ?

Hiện tại chúng tôi là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp pháp lý và kế toán thuế. Đây là hai lĩnh vực cốt lõi mà chúng tôi đang phục vụ cộng đồng khách hàng.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu