Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chuyên nghiệp, uy tín, tốc độ, tận tâm. LawKey là đơn vị tư vấn hàng đầu tại Việt Nam.


Tư vấn khái quát quy định Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư có thể tham gia thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào nhà đầu tư cũng phải làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp dự án nào phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp 1: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Trường hợp 2: Có tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Trường hợp 3: Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Trường hợp dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế không phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư có thể xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có nhu cầu.


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tuỳ thuộc vào dự án có thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. 

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+ Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

+ Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức;

 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: 

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; hoặc

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; hoặc

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; hoặc

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; hoặc

+ Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Nhà đầu tư;

+ Mục tiêu;

+ Quy mô;

+ Vốn và Phương án huy động vốn;

+ Địa điểm;

+ Thời hạn;

+ Tiến độ thực hiện;

+ Đề xuất Nhu cầu về lao động; hưởng ưu đãi đầu tư;

+ Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án

+ Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có).

 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc tài liệu xác định quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án;
 • Giải trình về công nghệ đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư.

♣ Đi với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động

Nhà đầu tư nộp hồ sơ như trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thi điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy;
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể mà thủ tục như sau:

♣. Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư

Thực hiện như sau:

 • Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 UBND cấp tỉnh trở lên, căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

♣. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trúng thầu; dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư

Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được văn bản đề nghị.

♣. Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư

Ban quản lý khu kinh tế quyết định chấp thuận nhà đầu tư đồng thời với cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

♣. Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

>> Xem thêm: Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định pháp luật

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 


Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư của LawKey

Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị dẫn dầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi hiện đang cung cấp Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; thực hiện thủ tục cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  cho các cá nhân đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia….. Chúng tôi đảm bảo thực hiện được tất cả các yêu cầu nhà đầu tư đưa ra. 

Các công việc chúng tôi đã và đang thưc hiện như:

Tư vấn, tham vấn về pháp luật, chính sách pháp luật của Việt Nam, các hiệp định mà Việt Nam đang là thành viên cho Nhà đầu tư;

Tư vấn cho Nhà đầu tư bức tranh tổng quan pháp luật về Điều kiện kinh doanh, quản lý, tài chính.

Đại diện Nhà đầu và/hoặc cùng Nhà đầu tư tư thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư, Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện thủ tục Thành lập công ty hoặc Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

♠ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: chưa góp đủ vốn hoặc không góp vốn, thay đổi mục tiêu đầu tư,….

Điều chỉnh Dự án đầu tư: điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác.

Phạm vi Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LawKey sẽ thực hiện

Phạm vi cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cơ bản gồm các nội dung sau:

1. Tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan về đầu tư

 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Điều kiện kinh doanh của các ngành nghề đầu tư, các loại giấy phép phải xin sau khi thành lập.
 • Các thủ tục tiền đề cần thực hiện và các thủ tục phải làm sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Cùng khách hàng chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ gồm:

♠. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

♠. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 

♠. Văn bản nội bộ của Nhà đầu tư: quyết định đầu tư, bổ nhiệm, ủy quyền..

♠. Xây dựng Đề xuất Dự án đầu tư

♠. Hướng dẫn hoặc thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ cấp tại nước ngoài;

♠. Hướng dẫn và tư vấn khách hàng chuẩn bị tài liệu chứng minh năng lực tài chính;

♠. Hồ sơ chứng minh điều kiện của nhà đầu tư khi đăng ký ngành nghề thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

♠. Hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu chứng minh có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

♠. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

3. Đại diện Nhà đầu tư và/hoặc cùng Nhà đầu tư thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan tiếp nhận là Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Đại diện Nhà đầu tư và/hoặc cùng Nhà đầu tư giải trình hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Hầu hết các ngành nghề kinh doanh đều hạn chế tiếp cận thị trường  hoặc có điều kiện với nhà đầu tư. Do đó, khi hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, Nhà đầu tư/Đại diện nhà đầu tư phải giải trình với cơ quan chức năng về việc đáp ứng các điều kiện hạn chế, điều kiện đầu tư.

Ngoài ra với những lĩnh vực đầu tư chưa có quy định, phải phối hợp cùng với Cơ quan đầu tư để xin ý kiến của Bộ kế hoạch và đầu tư, các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan đối với những ngành nghề chưa quy định cụ thể điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành

Quy định về khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư

Thời gian làm giấy chứng nhận đầu tư

 • Đối với Dự án đầu tư có Ngành, nghề không hạn chế tiếp cận thị trường, tiếp cận thị trường có điều kiện: 15 – 20 ngày làm việc
 • Đối với Dự án đầu tư có Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện: 20 – 30 ngày làm việc.
 • Đối với Dự án đầu tư có Ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường: Theo từng dự án cụ thể;
 • Đối với Dự án đầu tư có đề xuất nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Theo từng dự án cụ thể.

Sở dĩ có sự dao động trong ngày thực hiện bởi quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tại mỗi cơ quan có sự linh động khác nhau, trình tự thủ tục khác nhau, khối lượng công việc với mỗi cơ quan khác nhau. 

Các dịch vụ pháp lý hỗ trợ khác liên quan đến người nước ngoài

Công ty chúng tôi có đủ tất cả các dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài như dịch vụ visa, thẻ tạm trú, dịch vụ giấy phép lao động đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Trên đây là tổng quan Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Chúng tôi. Hãy liên hệ ngay với LawKey để được cung cấp dịch vụ và nhận nhiều ưu đãi.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu