Giá tính thuế giá trị gia tăng

Giá tính thuế là một trong những căn cứ để tính thuế giá trị gia tăng. Giá tính thuế giá trị gia tăng được xác định như thế nào? Lawkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc này ngay sau đây.

1. Thuế giá trị gia tăng là gì? 

Căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Thuế giá trị gia tăng (có tên viết tắt là VAT) có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng – vào năm 1954. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và một số quốc gia Châu á trong đó có Việt Nam đã chính thức áp dụng thuế giá trị gia tăng. Tính đến nay đã có khoảng 130 quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng. 

Xem thêm >>> Thuế giá tị gia tăng là gì? 

2. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 219/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất.

3. Giá tính thuế giá trị gia tăng

Giá tính thuế bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.

3.1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra

Là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng.

Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường. Nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

Đối với hàng hóa vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường. Nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

3.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

Giá tính thuế được xác định như sau:

Giá tính thuế = Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế được xác định:

Giá tính thuế = Giá nhập khẩu + Thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp au khi đã được miễn, giảm. 

Xem thêm >>> Phương pháp tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

3.3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương

Trường hợp này áp dụng kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất. 

Là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Riêng biếu, tặng giấy mời (trên giấy mời ghi rõ không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng 0. Cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật tự xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng giấy mời, danh sách tổ chức, cá nhân mà cơ sở mang biếu, tặng giấy mời trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao. Trường hợp cơ sở có hành vi gian lận vẫn thu tiền đối với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3.4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ; xuất vật tư; bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh

Trường hợp này thì không phải tính, nộp thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế giá trị gia tăng đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định. 

Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả. Nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp. Cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế giá trị gia tăng.

Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ. Để phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải; hàng không; đường sắt; bưu chính viễn thông. không phải tính thuế GTGT đầu ra. Cơ sở kinh doanh phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.

3.5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Giá tính thuế được xác định bằng 0.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ; biếu; tặng; cho.

Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; tặng hàng hóa cho khách hàng; cung ứng dịch vụ không thu tiền. Thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó. Thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng; phiếu sử dụng dịch vụ. Thì không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

3.6. Đối với hoạt động cho thuê tài sản

Như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị.

Giá tính thuế là số tiền cho thuê chưa có thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ; hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê. Giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ, hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế giá trị gia tăng.

Giá cho thuê tài sản do các bên thỏa thuận được xác định theo hợp đồng. Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì giá thuê được xác định trong phạm vi khung giá quy định.

3.7. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm

Là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng hóa đó. Không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm.

3.8. Đối với gia công hàng hóa

Là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế giá trị gia tăng. Bao gồm cả tiền công; chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ; và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.

Xem thêm >>> Đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng

3.9. Đối với xây dựng, lắp đặt

Là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. Giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao. Là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng.

3.10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Giá tính thuế = Giá chuyển nhượng bất động sản – Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Xem thêm >>> Chuyển nhượng  một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản

3.11. Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ, ủy thác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng

Giá tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế giá trị gia tăng.

3.12. Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng

Như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết.

Giá tính thuế = Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem…) / (1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%))

3.13. Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bao gồm cả điện của nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Giá tính thuế giá trị gia tăng  bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp chưa xác định được giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước. Thì tính theo giá tạm tính của Tập đoàn thông báo. Nhưng không thấp hơn giá bán điện thương phẩm bình quân của năm trước liền kề. Khi xác định được giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước thì kê khai điều chỉnh chênh lệch vào kỳ kê khai của tháng đã có giá chính thức. Việc xác định giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chậm nhất không quá ngày 31/3 của năm sau.

3.14. Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược

Là số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả.

Giá tính thuế = Số tiền thu được/(1+Thuế suất)

3.15. Đối với vận tải, bốc xếp

Là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế giá trị gia tăng. Không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại.

3.16. Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại)

giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế giá trị gia tăng.

Giá tính thuế = Giá trọn gói/(1+Thuế suất)

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam; từ Việt Nam đi nước ngoài; các chi phí ăn nghỉ; tham quan; và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp). Thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng đầu vào phục vụ hoạt động du lịch trọn gói được kê khai, khấu trừ toàn bộ theo quy định.

3.17. Đối với dịch vụ cầm đồ

Số tiền phải thu từ dịch vụ này bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ (nếu có). Và số tiền này được xác định là giá đã có thuế giá trị gia tăng.

Giá tính thuế = Số tiền phải thu / (1+Thuế suất)

3.18. Đối với sách chịu thuế giá trị gia tăng bán theo đúng giá phát hành (giá bìa) 

Giá bán đó được xác định là giá đã có thuế giá trị gia tăng để tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu của cơ sở. Các trường hợp bán không theo giá bìa thì thuế giá trị gia tăng tính trên giá bán ra.

3.19. Đối với hoạt động in

giá tính thuế là tiền công in.

Trường hợp cơ sở in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy.

3.20. Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng

Giá tính thuế là tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được. Số tiền này chưa trừ một khoản phí tổn nào. Và chưa có thuế giá trị gia tăng.

3.21. Đối với trường hợp mua dịch vụ

Giá tính thuế là giá thanh toán ghi trong hợp đồng mua dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng.

Xem thêm >>> Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Trên đây là những thông tin cơ bản giá tính thuế giá trị gia tăng. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey – công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu