Đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính đã quy định những đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng tại Luật Thuế giá trị gia tăng. Đó là những đối tượng nào? Cùng Lawkey tìm hiểu

1. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, diêm dân

– Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng); chăn nuôi; thủy sản; hải sản nuôi trồng; đánh bắt. Chưa chế biến thành các sản phẩm khác. Hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. Của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch; phơi; sấy khô; bóc vỏ; xay; xay bỏ vỏ; xát bỏ vỏ; tách hạt; tách cọng; cắt; ướp muối; bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh); bảo quản bằng khí sunfuro;  bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa; ngâm trong dung dịch lưu huỳnh; hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác; và các hình thức bảo quản thông thường khác.

– Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng.

Bao gồm trứng giống; con giống; cây giống; hạt giống; cành giống; củ giống; tinh dịch; phôi; vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng; nhập khẩu và kinh doanh thương mại.

Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định.

– Tưới, tiêu nước. Cày, bừa đất. Nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

– Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).

2. Lĩnh vực đất đai, nhà ở

Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.

Chuyển quyền sử dụng đất.

3. Lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, tín dụng, chứng khoán, ngân hàng

– Bảo hiểm

+ Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức khỏe; bảo hiểm người học; các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người.

+ Bảo hiểm vật nuôi; bảo hiểm cây trồng; các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác.

+ Bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản

+ Tái bảo hiểm.

– Dịch vụ cấp tín dụng:

+ Cho vay;

+ Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác

+ Bảo lãnh ngân hàng

+ Cho thuê tài chính

+ Phát hành thẻ tín dụng

+ Bao thanh toán trong nước và quốc tế. ( Bao thanh toán quốc tế áp dụng đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế).

+ Bán tài sản bảo đảm tiền vay. Do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm.

+ Dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng do đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng nhà nước cung cấp cho các tổ chức tín dụng để sử dụng trong hoạt động cấp tín dụng.

+ Hình thức cấp tín dụng khác.

– Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

– Kinh doanh chứng khoán:

+ Môi giới chứng khoán

+ Tự doanh chứng khoán

+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán

+ Lưu ký chứng khoán

+ Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

+ Quản lý công ty đầu tư chứng khoán

+ Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

+ Dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán

+ Dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

+ Cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ

+ Ứng trước tiền bán chứng khoán

+ Hoạt động kinh doanh chứng khoán khác.

– Chuyển nhượng vốn:

+ Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác. (Không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới)

+ Chuyển nhượng chứng khoán

+ Chuyển nhượng quyền góp vốn

+ Các hình thức chuyển nhượng vốn khác. Kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh; và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.

– Bán nợ

– Kinh doanh ngoại tệ

– Dịch vụ tài chính phái sinh:

+ Hoán đổi lãi suất

+ Hợp đồng kỳ hạn

+ Hợp đồng tương lai

+ Quyền chọn mua, bán ngoại tệ

+ Các dịch vụ tài chính phái sinh khác.

– Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

4. Lĩnh vực y tế

– Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi

– Dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch

– Dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh

– Vận chuyển người bệnh

– Dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế

– Xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh

– Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật. Bao gồm cả chăm sóc về y tế; dinh dưỡng; và tổ chức các hoạt động văn hóa; thể thao; giải trí; vật lý trị liệu; phục hồi chức năng.

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

– Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật

5. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông

– Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ

– Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến).

6. Lĩnh vực quy hoạch đô thị, sửa chữa xây dựng

– Dịch vụ duy trì vườn thú; vườn hoa; công viên; cây xanh đường phố; chiếu sáng công cộng

+ Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, bảo vệ rừng do Nhà nước làm chủ rừng. Bao gồm hoạt động quản lý; trồng cây, chăm sóc cây; bảo vệ chim, thú ở các công viên, vườn thú, khu vực công cộng, rừng quốc gia, vườn quốc gia.

+ Chiếu sáng công cộng. Bao gồm chiếu sáng đường phố; ngõ; xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên. Doanh thu không chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng.

– Duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, viện trợ nhân đạo.

+ Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.

+ Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài nhưng nguồn vốn nêu trên mà vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình. Thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

+ Đối tượng chính sách xã hội bao gồm: người có công theo quy định của pháp luật về người có công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

7. Lĩnh vực giáo dục

– Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học

– Dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao

– Nuôi dạy trẻ

– Dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

8. Lĩnh vực thông tin, truyền thông

– Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

– Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo; tạp chí; bản tin chuyên ngành; sách chính trị; sách giáo khoa; giáo trình; sách văn bản pháp luật; sách khoa học-kỹ thuật; sách in bằng chữ dân tộc thiểu số; và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử.

9. Lĩnh vực vận tải hành khách

– Vận chuyển hành khách công cộng. Gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông

10. Lĩnh vực an ninh quốc phòng

– Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành.

+ Phải là các sản phẩm hoàn chỉnh, đồng bộ. Hoặc các bộ phận, linh kiện, bao bì chuyên dùng để lắp ráp, bảo quản sản phẩm hoàn chỉnh.

+ Trường hợp vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh phải sửa chữa thì dịch vụ sửa chữa vũ khí, khí tài do các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện thuộc đối tượng không chịu thuế giá tị gia tăng.

– Vũ khí, khí tài (kể cả vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng) chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu hoặc nhập khẩu theo hạn ngạch hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

11. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau

– Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu:

 + Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

+ Máy móc; thiết bị; phụ tùng thay thế; phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt;

+Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay); dàn khoan; tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.

– Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại

+ Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo; viện trợ không hoàn lại. Và phải được Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính xác nhận.

+ Quà tặng cho cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội-nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam.

+ Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao. Hàng là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo.

+ Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

+ Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.

– Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

12. Lĩnh vực khoa học công nghệ

– Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.

– Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng.

Trường hợp không tách riêng được thì thuế giá trị gia tăng được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

13. Lĩnh vực khai khoáng, khoáng sản

– Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác. Hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác; nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản.

– Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản. 

14. Hàng hóa, dịch vụ trong các trường hợp sau:

Các hàng hóa, dịch vụ sau:

+ Hàng hóa bán miễn thuế ở các cửa hàng bán hàng miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra.

+ Các hoạt động có thu phí, lệ phí của Nhà nước theo pháp luật về phí và lệ phí.

+ Rà phá bom mìn, vật nổ do các đơn vị quốc phòng thực hiện đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

15. Lĩnh vực khác, hàng hóa, dịch vụ khác

– Dịch vụ tang lễ:

Dịch vụ tang lễ của các cơ sở có chức năng kinh doanh dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà tang lễ, xe ô tô phục vụ tang lễ, mai táng, hỏa táng, cải táng, di chuyển mộ, chăm sóc mộ.

– Tiền, in tiền.

– Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác.

– Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.

Xem thêm 

>>> Thuế giá trị gia tăng là gì?

>>> Tính thuế giá tị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 

>>> Những loại hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%

*** Căn cứ pháp lý ***

Luật Thuế giá trị gia tăng 

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Trên đây là những thông tin cơ bản về đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Nếu còn có thắc mắc, hãy liên hệ với Lawkey – Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói.

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey  

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu