Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Cùng tìm hiểu thủ tục đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp công ty có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) tại Việt Nam.

Say đây, LawKey xin gửi đến bạn đọc quy định của pháp luật về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như dịch vụ của LawKey:

Phương thức thành lập doanh nghiệp công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Theo Luật Đầu tư 2020, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi doanh nghiệp FDI được thành theo một trong hai phương thức:

 • Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp.
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong một doanh nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư Việt Nam đã được hình thành trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam có quyền đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam hoặc đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty có vốn nước ngoài chiếm từ 1% đến 100%

Để đầu tư thành lập doanh nghiệp mới mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia thành lập, các nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thành lập theo các bước sau:

Bước 1: Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tiến hành thành lập doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh được chấp thuận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Chuyển tiền góp vốn từ nước ngoài vào Việt Nam 

Mở tài khoản đầu tư tại ngân hàng thương mại để tiến hành việc chuyển tiền góp vốn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đây là cách được các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều nhất khi đầu tư vào Việt Nam.

Ưu điểm của phương thức

Minh bạch, rõ ràng về tài chính, quyền lợi của các nhà đầu tư ngay từ ban đầu

Nhược điểm

– Cần nhiều thời gian xin giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh cần thiết khác so với hình thức “Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam sẵn có”

– Không tận dụng được phần nhà xưởng, công nhân,… sẵn có của doanh nghiệp đã được thành lập.

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Để đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần phần vốn góp tại doanh nghiệp đã có, các nhà đầu tư cần thực hiện theo các bước.

Các bước góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Bước 1: Tìm kiếm hoặc cử đại diện thành lập công ty Việt Nam có lĩnh vực kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư.

Bước 2: Nếu có một hoặc một số ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại cơ quan đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của người được cử đại diện hoặc của cổ đông/thành viên.

Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài cần Mở tài khoản đầu tư tại ngân hàng thương mại để tiến hành việc thanh toán tiền nhận chuyển nhượng vốn góp/cổ phần/góp vốn.

Ưu điểm của phương thức

– Cần ít thời gian hơn so với hình thức “Thành lập mới pháp nhân

– Tận dụng được phần đất đai, nhà xưởng, công nhân, thị trường, giấy phép đáp ứng điều kiện kinh doanh.. sẵn có của tổ chức kinh tế đã được thành lập.

Nhược điểm

Nhà đầu tư Việt Nam phải tự mình bỏ trước toàn bộ chi phí để lo các thủ tục, triển khai một phần dự án, trong khi có thể gặp rủi ro khi nhà đầu tư nước ngoài phá bỏ dự định hợp tác.

Những trường hợp hạn chế sở hữu vốn điều lệ của Nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 20 Luật đầu tư 2020, Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại hai điểm trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Với hạn chế này, để định hướng chiến lược trong quản trị, điều hành, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ đặc điểm của doanh nghiệp Việt Nam đang mà mình dự định góp vốn, mua cổ phần, vốn góp có thuộc trường hợp bị hạn chế không và khi muốn huy động vốn cho doanh nghiệp mình thành lập, tham gia thành lập trên thị trường chứng khoán.


Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật LawKey là tổ chức tư vấn pháp lý thành lâp nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU…

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan về thành lập doanh nghiệp FDI cho khách hàng

Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc, cũng như định hướng cho khách hàng về:

 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp;
 • Mô hình và cơ cấu tổ chức, quản lý công ty theo pháp luật Việt Nam;
 • Điều kiện kinh doanh của các ngành nghề đầu tư, các loại giấy phép phải xin sau khi thành lập.
 • Tư vấn các nội dung tài chính kế toán đặc thù đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài……

Soạn thảo hồ sơ đầu tư và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

Bước 1: Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ 01 bản gốc và 02 bản sao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Bản mô tả Dự án đầu tư;

Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư

Cơ quan tiếp nhận là Sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh.

Bước 3: Phối hợp cùng với Cơ quan đầu tư để xin ý kiến của Bộ kế hoạch và đầu tư, các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan đối với những ngành nghề chưa quy định cụ thể điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài.

Thiết lập hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp công ty vốn nước ngoài tại cơ quan đăng ký kinh doanh

– Soạn thảo hồ sơ gồm: Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách cổ đông/thành viên……

– Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

– Nộp hồ sơ và giải trình hồ sơ với cơ quan đăng ký kinh doanh

– Nhận kết quả và bàn giao khách hàng.

Xin giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép điều kiện đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của khách hàng.

Phí dịch vụ và thời gian thực hiện

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đơn giản hay phức tạp phụ thuộc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:

 • Lựa chọn, mục đích của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Nguồn vốn để thực hiện dự án;
 • Quy mô dự án: dự án có đề nghị được sử dụng đất hay không, phạm vi thế nào…..
 • Lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh;
 • Pháp luật chuyên ngành cho từng lĩnh vực đầu tư;
 • Hiệp định thương mại giữa quốc gia của nhà đầu tư và Việt Nam; Các công ước quốc tế mà hai bên cùng ký kết.

Các vấn đề này phải theo từng hồ sơ chi tiết LawKey mới báo được chi phí và dự trù thời gian thực hiện.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư cần cung cấp

 • Bản sao hộ chiếu hoặc Giấy tờ tương đương của các nhà đầu tư, người được cử làm Giám đốc. Thông tin nơi cư trú của những người này tại nước mang quốc tịch.
 • Chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư nước ngoài hoặc thuyết minh tài chính khác
 • Bản thảo sơ bộ về dự án đầu tư của khách hàng: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, hiệu quả của dự án….
 • Hợp đồng thuê nhà để đặt trụ sở.

Trên đây là nội dung tư vấn và dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hãy liên hệ với LawKey để được hỗ trợ và báo phí ưu đãi mới nhất.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu