Thành lập nhà hàng 100% vốn nước ngoài

Theo Luật đầu tư 2020, để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, trước khi thành lập doanh nghiệp, Quý khách hàng phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký đầu tư mà khách hàng còn phải thực hiện hoặc không phải thực hiện các thủ tục pháp lý khác sau khi thành lập doanh nghiệp.

Thành lập nhà hàng 100% vốn nước ngoài cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định này: Lập dự án đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp, xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


I. Điều kiện kinh doanh lĩnh vực nhà hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Hoạt động kinh doanh của nhà hàng gồm hai mảng chính là Kinh doanh Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643).

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, kinh doanh thức ăn và đồ uống là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động. Đây là quy định hiện hành tại Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Theo biểu cam kết gia nhập WTO, Ngành nghề này đã được Việt Nam mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài cũng chỉ cần đáp ứng điều kiện như các nhà đầu tư Việt Nam khi kinh doanh lĩnh vực này.

Do đó, để kinh doanh lĩnh vực nhà hàng (cung cấp đồ ăn và đồ uống), trước hết nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong đó đăng ký đầu tư về lĩnh vực cung cấp thức ăn và đồ uống. Sau đó đăng ký thành lập doanh nghiệp với ngành nghề này.

Khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi bắt đầu hoạt động.

Thành lập nhà hàng 100% vốn nước ngoài

Thành lập nhà hàng 100% vốn nước ngoài


II/ Trình tự thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài kinh doanh nhà hàng

1. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Bước 1: Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ 01 bản gốc và 02 bản sao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án;

Bước 2: Nộp hồ sơ  đăng ký đầu tư nhà hàng vốn nước ngoài cho cơ quan tiếp nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan tiếp nhận là Sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thành phố nợi dự kiếm đặt trụ sở chính..

Bước 3: Xử lý hồ sơ, ngoại giao cần thiết

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông;
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức;
 • Giấy ủy quyền;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn: 05 ngày làm việc.

3. Công ty 100% vốn nước ngoài làm Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSATTP;

b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

c) Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở);

d) Danh sách đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3.2.  Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.

Trong thời gian 10 – 15 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Đoàn thẩm định sẽ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở; Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

Xem thêm: Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm


III. Dịch vụ thành lập nhà hàng 100% vốn nước ngoài của LawKey

1. Các công việc LawKey tiến hành

Dịch vụ thành lập nhà hàng 100% vốn nước ngoài với các ngành nghề Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643) của LawKey bao gồm các công việc sau đây:

 • Tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng
 • Thiết lập hồ sơ đầu tư và thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký đầu tư. LawKey sẽ phối hợp với khách hàng để soạn thảo hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản mô tả Dự án đầu tư;

– Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

 • Thiết lập hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
 • Thiết lập hồ sơ và thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2. Phí dịch vụ và thời gian thực hiện

 • Phí dịch vụ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư + thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài từ 30.000 .000 đồng.
 • Phí dịch vụ xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 15.000.000 đồng.
 • Phí dịch vụ này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT). Chưa bao gồm phí phải hợp pháp hóa các giấy tờ chứng minh tài chính nếu cơ quan đầu tư yêu cầu.
 • Thời gian thực hiện: Khoảng 35 ngày làm việc, phụ thuộc vào sự phối hợp để dựng đề án, việc cung cấp tài liệu cần thiết của Khách hàng.

3. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. người được cử làm Giám đốc. Thông tin nơi cư trú của những người này tại nước mang quốc tịch.
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Bản thảo sơ bộ về dự án đầu tư của khách hàng.
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

– Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

– Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

– Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Trên đây là nội dung tư vấn và báo phí dịch vụ Thành lập nhà hàng 100% vốn nước ngoài LawKey gửi tới Quý khách hàng. Chúng tôi mong sớm nhận được phản hồi của Quý khách hàng về các thông tin cần cung cấp để chúng tôi tiến hành soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ cho Quý khách.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu