Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào ? Các lưu ý và thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Căn cứ vào điều 12 luật doanh nghiệp 2020

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạncông ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Quý khách có thể xem thêm quy định về người đại diện theo pháp luật: người đại diện theo pháp luật theo từng loại hình doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể là một hoặc nhiều người đại diện. Điều lệ công ty quy định số lượng cũng như ai là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú,… thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty trong cuộc họp Hội đồng thành viên.

Xem thêm: Các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên được quy định trong Điều lệ của công ty. Số lượng người đại diện theo pháp luật có thể là một người hoặc nhiều người. Trong trường hợp công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, nếu Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật là chủ sở hữu công ty.

Xem thêm: Thành lập công ty TNHH

Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là một người hoặc nhiều người. Điều lệ công ty quy định số lượng, chức vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.

– Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

–  Điều lệ công ty không có quy định khác: 

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Công ty hợp danh

Mỗi thành viên hợp danh của công ty hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật của công ty. Các thành viên hợp danh có quyền tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Sẽ thực hiện:

+ Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước

+ Đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp.

>> Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Bước 1: LawKey tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng.

Bước 3: LawKey soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ.

Bước 4: LawKey nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước

Bước 5: LawKey bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của mỗi loại hình doanh nghiệp có điểm khác biệt tương ứng.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. (Như: CMTND, Thẻ căn cước, Hộ chiếu,.. còn hiệu lực)
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH.
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu người đi nộp hồ sơ.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. Như CMTND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân,… còn hiệu lực
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu người đi nộp hồ sơ.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. Như CMTND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân,… còn hiệu lực
 • Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Đại hội đồng c đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty. Phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Quyết định và bản sao hợp l biên bn họp của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại din theo pháp luật của công ty.
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu người đi nộp hồ sơ.

Khách hàng chuẩn bị tài liệu

– Cung cấp chính xác thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

– Cung cấp thông tin mới nhất:

+ Thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+ Cổ đông đối với công ty cổ phần

+ Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

+ Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Điều lệ công ty (bản mềm)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản chụp hoặc photo)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

>>Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty

Trên đây là Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Liên hệ ngay 024.665.65.366 hoặc 0967.59.1128 để được tư vấn miễn phí và nhận ngay ưu đãi mới nhất.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu