Mở lại mã số thuế bị đóng do doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở

Nhiều doanh nghiệp khi kiểm tra trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế thấy trạng thái của doanh nghiệp mình “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” đồng nghĩa doanh nghiệp bị khóa xã số thuế. Vậy thủ tục mở lại mã số thuế bị đóng do không hoạt động tại trụ sở được quy định như thế nào?  

Trường hợp đóng mã số thuế do không hoạt động tại trụ sở 

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC, Công ty sẽ bị đóng mã số thuế trong trường hợp cơ quan thuế ban hành Thông báo Công ty không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Trình tự đóng mã số thuế đối với doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin thực tế hoạt động của doanh nghiệp 

Trong thời hạn chậm nhất năm (05) ngày làm việc kể từ khi ban hành hoặc tiếp nhận một trong các văn bản (Quyết định, Văn bản, Thông báo) dưới đây, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của Doanh nghiệp:

  • Thông báo đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế lần 2 do cơ quan thuế ban hành, người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế.
  • Các văn bản của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua đường bưu chính nhưng bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại.
  • Cơ quan thuế nhận được thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bước 2: Tiến hành xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp  

Cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương (UBND cấp xã, cơ quan công an quản lý địa bàn) thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

Trường hợp kết quả xác minh người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế.

Cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản, đồng thời cập nhật thông tin mã số thuế của người nộp thuế về trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; đồng thời truyền thông tin cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thuế thực hiện công khai Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Lưu ý: Trường hợp Công ty bị đóng mã số thuế có đơn vị phụ thuộc thì đơn vị phụ thuộc cũng bị đóng mã số thuế

Bước 3. Sau khi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Bước 4. Cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế sau khi người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoàn thành nghĩa vụ thuế, hóa đơn theo quy định hoặc không phát sinh nghĩa vụ thuế, hóa đơn.

Cơ quan thuế gửi văn bản kèm danh sách các mã số thuế đã bị chấm dứt hiệu lực cho cơ quan đăng ký kinh doanh qua hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để đồng bộ tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

Hậu quả khi đóng mã số thuế 

Căn cứ theo Điều 39, 40 Luật Quản lý thuế, khi mã số thuế bị đóng (khóa) do doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở, Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế;

Mã số thuế được tiếp tục sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày quyết định khôi phục tình trạng pháp lý của cơ quan đăng ký kinh doanh có hiệu lực hoặc ngày cơ quan thuế thông báo khôi phục mã số thuế.

Trình tự thủ tục mở lại mã số thuế bị đóng

Theo quy định tại Điều 40 Luật Quản lý thuế, Điều 18 Thông tư 105/2020/TT-BTC, sau khi cơ quan thuế có Thông báo về việc Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì Doanh nghiệp nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ mở lại mã số thuế bị đóng và trả kết quả cho người nộp thuế theo quy định sau: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị mở lại mã số thuế bị đóng, cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ

Thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn tính đến thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế theo quy định, đồng thời thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế và lập Biên bản xác minh.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, nộp đầy đủ số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ, cơ quan thuế thực hiện:

–  Lập Thông báo về việc khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế, đơn vị phụ thuộc.

–  Cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Cơ quan thuế thực hiện công khai Thông báo về việc khôi phục mã số thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Lưu ý: Khi mở lại mã số thuế Doanh nghiệp cũng phải thực hiện thủ tục nay với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ mở lại mã số thuế bị đóng của LawKey

LawKey sẽ thay mặt quý khách thực hiện các công việc sau :

a. Thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc mở lại mã số thuế

  • LawKey sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục với cơ quan thuế bao gồm:
  • Hướng dẫn Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, trụ sở để giai trình, tiếp đón Thuế.
  • Kiểm tra về vấn đề nợ thuế;
  • Kiểm tra về tờ khai;
  • Hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính về thuế (nếu có): Chuẩn bị hồ sơ cùng doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế,  nộp phạt theo quyết định của chi cục thuế);
  • Soạn thảo các văn bản, tờ khai có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục trên (trừ hồ sơ kê khai thuế doanh nghiệp còn thiếu, phải thực hiện kê khai bổ sung).

b. Thực hiện giải trình với phòng đăng ký kinh doanh

LawKey soạn thảo công văn giải trình về việc bị khóa mã số thuế, về việc doanh nghiệp đã được cơ quan mở lại mã số thuế cùng hồ sơ giải trình; Trực tiếp giải trình với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Phí dịch vụ mở mã số thuế 

Phí dịch vụ sẽ được LawKey báo giá cụ thể theo từng hồ sơ và theo nhu cầu của khách hàng. 

Lưu ý: Giá dịch vụ LawKey báo là giá chưa bao gồm thuế 10% (VAT), chi phí phạt thuế, nợ thuế (nếu có).

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu