Mức phạt đối với hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái phép

Mức phạt đối với hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái phép quy định thế nào? Hãy cùng LawKey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mức phạt với hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái phép

Theo Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 07/2022/NĐ-CP) thì hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật bị xử phạt như sau:

(1) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá dưới 5.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá dưới 3.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng.

(2) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.

(3) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.

(4) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 40.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 35.000.000 đồng.

(5) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 35.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

(6) Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 130.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 65.000.000 đồng.

(7) Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 130.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB trị giá từ 65.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng.

(8) Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 210.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 160.000.000 đồng đến dưới 190.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 80.000.000 đồng đến dưới 95.000.000 đồng.

(9) Phạt tiền từ 210.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 190.000.000 đồng đến dưới 220.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 95.000.000 đồng đến dưới 110.000.000 đồng.

(10) Phạt tiền từ 240.000.000 đồng đến 270.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 220.000.000 đồng đến dưới 250.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 110.000.000 đồng đến dưới 125.000.000 đồng.

(11) Phạt tiền từ 270.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

 • Động vật rừng thông thường trị giá từ 250.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
 • Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá từ 125.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng.

(12) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 330.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có tang vật là:

Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB với số lượng dưới 03 cá thể lớp chim, bò sát hoặc động vật lớp khác.

(13) Phạt tiền từ 330.000.000 đồng đến 360.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có tang vật là:

Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB với số lượng 01 cá thể lớp thú hoặc từ 03 đến 04 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 03 đến 05 cá thể động vật lớp khác.

(14) Phạt tiền từ 360.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có tang vật là:

Động vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB với số lượng 02 cá thể lớp thú hoặc từ 05 đến 06 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 06 đến 09 cá thể động vật lớp khác.

(15) Hình thức xử phạt bổ sung:

 • Tịch thu tang vật, dụng cụ, công cụ vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại (1), (1a), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) mục này;
 • Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) mục này.

(16) Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường đối với hành vi quy định tại (1), (1a), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) mục này.

Điều kiện nuôi động vật rừng thông thường

Nuôi động vật rừng thông thường theo Điều 11 Nghị định 06/2019/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân nuôi động vật rừng thông thường phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Đảm bảo nguồn gốc động vật rừng nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật;

 • Đảm bảo an toàn cho con người; thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, thú y;

 • Thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi vật nuôi quy định theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP; trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày đưa động vật rừng thông thường về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo cho cơ quan Kiểm lâm sở tại để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.

>>Xem thêm: Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

Trên đây là bài viết về: Mức phạt đối với hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái phép. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ LawKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.

Bảo lĩnh trong tố tụng hình sự

Bảo lĩnh trong tố tụng hình sự

Biện pháp ngăn chặn “bảo lĩnh” đã được quy định trong các Bộ luật Tố tụng hình sự. Vậy bảo lĩnh là gì? Hãy cùng [...]

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu