Quy định về thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke

Thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy là gì? Đường thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy quy định ra sao? Quy định về thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke theo QCVN 06:2021/BXD? Hãy cùng LawKey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy là gì?

Theo điểm 3.1.2 Khoản 3.1 Điều 3 Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD quy định về khái niệm thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy như sau:

“Thoát nạn là quá trình tự di chuyển có tổ chức của người ra bên ngoài từ các gian phòng, nơi các yếu tố nguy hiểm của đám cháy có thể tác động lên họ. Thoát nạn còn là sự di chuyển không tự chủ của nhóm người ít có khả năng vận động, do các nhân viên phục vụ thực hiện. Thoát nạn được thực hiện theo các đường thoát nạn qua các lối ra thoát nạn.”

Đường thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy là gì?

Theo điểm 3.3.1 Khoản 3.3 Điều 3 Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD quy định về khái niệm đường thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy như sau:

“Đường thoát nạn là một đường di chuyển liên tục và không bị chặn từ một điểm bất kỳ trong nhà hoặc công trình đến lối ra bên ngoài. Các đường thoát nạn phải được chiếu sáng và chỉ dẫn phù hợp với các yêu cầu tại TCVN 3890.”

Quy định thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke 

Sau đây là một số quy định về thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke theo QCVN 06:2021/BXD.

Về lối ra thoát nạn

Theo điểm 3.2.1 Khoản 3.2 Điều 3 Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD quy định về lối ra thoát nạn như sau:

Các lối ra được coi là lối ra thoát nạn nếu:

♠ Dẫn từ các gian phòng ở tầng 1 ra ngoài theo một trong những cách sau:

 • Ra ngoài trực tiếp;
 • Qua hành lang;
 • Qua tiền sảnh (hay phòng chờ);
 • Qua buồng thang bộ;
 • Qua hành lang và tiền sảnh (hay phòng chờ);
 • Qua hành lang và buồng thang bộ.

♠ Dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ, trừ tầng 1, vào một trong các nơi sau:

 • Trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3;
 • Vào hành lang dẫn trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3;
 • Vào phòng sử dụng chung (hay phòng chờ) có lối ra trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ hoặc tới cầu thang bộ loại 3;
 • Vào hành lang bên của nhà có chiều cao PCCC dưới 28m dẫn trực tiếp vào cầu thang bộ loại 2.

♠ Dẫn vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B) trên cùng tầng mà từ gian phòng này có các lối ra như được nêu tại đoạn a) và đoạn b) của điều này. Lối ra dẫn vào gian phòng hạng A hoặc B được phép coi là lối ra thoát nạn nếu nó dẫn từ gian phòng kỹ thuật không có chỗ cho người làm việc thường xuyên mà chỉ dùng để phục vụ các gian phòng hạng A hoặc B nêu trên.

Về đường thoát nạn

Theo điểm 3.3.2, điểm 3.3.3 Khoản 3.3 Điều 3 Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD quy định về đường thoát nạn như sau:

♠ Khoảng cách giới hạn cho phép từ vị trí xa nhất của gian phòng, hoặc từ chỗ làm việc xa nhất tới lối ra thoát nạn gần nhất, được đo theo trục của đường thoát nạn, phải được hạn chế tùy thuộc vào:

 • Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng và hạng nguy hiểm cháy nổ (xem Phụ lục C Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD) của gian phòng và nhà;
 • Số lượng người thoát nạn;
 • Các thông số hình học của gian phòng và đường thoát nạn;
 • Cấp nguy hiểm cháy kết cấu và bậc chịu lửa của nhà.

Lưu ý:

Chiều dài của đường thoát nạn theo cầu thang bộ loại 2 lấy bằng ba lần chiều cao của thang đó.

Các yêu cầu cụ thể về khoảng cách giới hạn cho phép từ vị trí xa nhất đến lối ra thoát nạn gần nhất được nêu trong các quy chuẩn cho từng loại công trình. Phụ lục G Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD nêu một số quy định cụ thể cho các nhóm nhà thường gặp.

♠ Khi bố trí, thiết kế các đường thoát nạn phải căn cứ vào yêu cầu của 3.2.1. Đường thoát nạn không bao gồm các thang máy, thang cuốn và các đoạn đường được nêu dưới đây:

 • Đường đi qua các hành lang trong có lối ra từ giếng thang máy, qua các sảnh thang máy và các khoảng đệm trước thang máy, nếu các kết cấu bao che giếng thang máy, bao gồm cả cửa của giếng thang máy, không đáp ứng các yêu cầu như đối với bộ phận ngăn cháy;
 • Đường đi qua các buồng thang bộ khi có lối đi xuyên chiếu tới của buồng thang là một phần của hành lang trong, cũng như đường đi qua gian phòng có đặt cầu thang bộ loại 2, mà cầu thang này không phải là cầu thang để thoát nạn;
 • Đường đi theo mái nhà, ngoại trừ mái đang được khai thác sử dụng hoặc một phần mái được trang bị riêng cho mục đích thoát nạn.
 • Đường đi theo các cầu thang bộ loại 2, nối thông từ 3 tầng (sàn) trở lên, cũng như dẫn từ tầng hầm và tầng nửa hầm, ngoại trừ các trường hợp nêu tại 3.2.2.

Như vậy, lối ra thoát nạn và đường thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke sẽ được thực hiện theo nội dung quy định tại Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD nêu trên.

Mức xử phạt quán karaoke vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy

♠ Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lắp gương trên đường thoát nạn; lắp đặt cửa thoát nạn không mở theo chiều thoát nạn.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn;
 • Tháo, gỡ hoặc làm hỏng, làm mất tác dụng phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn;
 • Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn;
 • Không kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn;
 • Không duy trì chế độ hoạt động thường xuyên của phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Không lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn hoặc có lắp đặt nhưng không đủ độ sáng, không đúng quy cách theo quy định của pháp luật hoặc không có tác dụng;
 • Cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Khóa, chèn, chặn cửa thoát nạn;
 • Không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi làm mất tác dụng của lối, đường thoát nạn.

♠ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi:

 • Tháo, gỡ hoặc làm hỏng, làm mất tác dụng phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy trên lối thoát nạn.
 • Khóa, chèn, chặn cửa thoát nạn.
 • Không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật.
 • Làm mất tác dụng của lối, đường thoát nạn.

Lưu ý: Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy nêu trên là mức phạt đối hành vi vi phạm của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, hành vi vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng.

>>Xem thêm: Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Trên đây là bài viết về: Quy định về thoát nạn trong phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ LawKey hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu