Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên như thế nào? Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp. Nếu góp không đủ, chủ sở hữu sẽ phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Việc thay đổi vốn điều lệ sẽ do chủ sở hữu công ty quyết định.

>> Xem thêm: Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên tại thời điểm thành lập

Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. 

Trường hợp chủ sở hữu công ty đầu tư thêm

Đây là một cách để tăng vốn điều lệ hữu hiệu. Chủ sở hữu công ty vẫn là thành viên duy nhất của công ty của mình. Tránh các ý định thâu tóm công ty như các loại hình công ty cổ phần hay công ty TNHH hai thành viên khác. Khi thực hiện tăng vốn điều lệ bằng cách tự bỏ thêm vốn đầu tư. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Hồ sơ thay đổi bao gồm

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về tăng vốn điều lệ. Trong đó ghi rõ số vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, thời điểm tăng vốn.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản mềm đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ có thể là Chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền đi nộp hồ sơ. Sau khoảng 03 ngày sẽ nhận được thông báo. Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Chuyên viên kiểm tra hồ sơ, và viết giấy biên nhận. Trong khoảng 05 ngày làm việc, Phòng đăng ký giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận kết quả.

Lưu ý khi tăng vốn

Sau khi tăng vốn điều lệ, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên cổng doanh nghiệp quốc gia. Nếu tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo. Chủ sở hữu công ty phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Phòng kế toán sẽ phải điều chỉnh chỉ tiêu vốn trên hồ sơ kế toán của doanh nghiệp

Tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác

Khi huy động thêm vốn góp của người khác, công ty sẽ bắt buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

Người góp thêm vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

Công ty có thể khắc dấu mới và làm Thông báo thay đổi mẫu dấu nộp trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia. 

>>Xem thêm: Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ

Công ty TNHH một thành viên giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty.

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ

Trường hợp này chỉ được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.
 • Và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.

Việc thanh toán các khoản nợ sẽ dựa vào báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, công ty TNHH một thành viên mới được hoàn trả một phần vốn góp.

Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải góp đủ vốn trong 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau khi hết thời hạn trên, chủ sở hữu công ty góp không đủ, Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ (giảm vốn điều lệ). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Công ty cần chuẩn bị hồ sơ gồm có :

 • Thông báo giảm vốn điều lệ đến phòng đăng ký kinh doanh, nơi công ty đã đăng ký.
 • Quyết định bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Cam kết về việc đảm bảo đủ vốn và tài sản để thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
 • Văn bản ủy quyền và bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân người được ủy quyền.

Thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Công ty nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ có thể là chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật, hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ. Thời gian nhận thông báo là khoảng 03 ngày.

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, người nộp hồ sơ nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và viết giấy biên nhận.

Phòng đăng ký kinh doanh xử lý giải quyết hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ theo lịch hẹn ghi trên giấy biên nhận sẽ đến nhận kết quả.

Lưu ý

Sau khi giảm vốn điều lệ, công ty TNHH một thành viên sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Việc thay đổi vốn làm thay đổi bậc lệ phí môn bài, công ty sẽ phải thực hiện kê khai lại tờ khai thuế môn bài để nộp cho cơ quan thuế.

>>Xem thêm: Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Cùng với dịch vụ thành lập công ty quá nổi tiếng, Luật LawKey còn cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh  chuyên nghiệp. Trong đó thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty rất được nhiều công ty tin dùng.

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ của công ty

LawKey cung cấp dịch vụ tới khách hàng một cách tận tâm, chuyên nghiệp nhất. LawKey sẽ tư vấn cho khách hàng hiểu các quy định pháp luật về vấn đề thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện nộp hồ sơ, tương tác với cơ quan nhà nước. 

Khách hàng cần chuẩn bị và phối hợp

 • Cung cấp thông tin chính xác.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về thay đổi vốn điều lệ.
 • Báo cáo tài chính kỳ gần nhất (Trường hợp giảm vốn điều lệ)
 • Văn bản cam kết về việc thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Ký vào các giấy tờ, hồ sơ LawKey chuẩn bị. (Trường hợp giảm vốn điều lệ)
 • Phối hợp chặt chẽ với LawKey trong quá trình thực hiện thủ tục.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên. Hãy liên hệ với LawKey để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ của chúng tôi.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu