Thủ tục thành lập cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh

Hồ sơ thành lập? Thủ tục thành lập cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh như thế nào? Cơ sở sản xuất phải làm những gì? Sau đây, Lawkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

♦ Căn cứ pháp lý: 

Luật Doanh nghiệp năm 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Luật an toàn thực phẩm năm 2010

Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Nghị định 17/2020.

A.Các bước thành lập cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh

1. Thành lập cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh

Tùy thuộc vào quyết định lựa chọn hình thức kinh doanh, bạn sẽ chuẩn bị hồ sơ tương ứng, phù hợp.

♣ Nếu lựa chọn mô hình doanh nghiệp:

Bạn sẽ phải lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp. Về cơ bản, hồ sơ thành lập doanh nghiệp như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập 

– Điều lệ công ty

– Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao y chứng thực giấy tờ tùy thân: CMND hoặc Căn cước hoặc hộ chiếu đối với thành viên, cổ đông là cá nhân.

– Bản sao y chứng thực Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với thành viên, cổ đông là tổ chức. Nếu thành viên, cổ đông là tổ chức phải cử người đại diện góp vốn tại công ty mới. Người đại diện góp vốn này phải cung cấp bản sao y chứng thực giấy tờ tùy thân.

Bạn lựa chọn mô hình doanh nghiệp nào sẽ bổ sung các giấy tờ, tài liệu phù hợp.

♣ Nếu lựa chọn mô hình hộ kinh doanh:

Hồ sơ thành lập bao gồm: 

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

– Bản sao chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân. Hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực. Của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh. Hoặc của người đại diện hộ gia đình

– Bản sao chứng thực biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

>>>Xem thêm: Những điều cần biết về hồ sơ thành lập công ty

2. Xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

– Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở)

– Danh sách tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm .

3. Đăng ký công bố hợp quy cho các loại rượu mà cơ sở sản xuất

♣ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba).01

Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

– Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN);

– Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập. Hoặc Giấy tờ tương đương khác.

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp. Kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

♣ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất).

Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

– Bản công bố hợp quy. Theo Mẫu 2.CBHC/HQ Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

– Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư /Quyết định thành lập. Hoặc Giấy tờ tương đương khác.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…). Thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng. Theo Mẫu 1.KHKSCL tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…). Thì nộp kèm bản sao giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực.

– Bản sao Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

– Báo cáo đánh giá hợp quy. Theo Mẫu 5.BCĐG tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;

4. Xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (01 bộ) bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. .
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
  • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);
  • Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
  • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

>>>Xem thêm: Điều kiện thành lập cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

B. Thủ tục thành lập cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh.

1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh

♣ Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Về cơ bản, trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian nhận thông báo khoảng 3 ngày làm việc.

Bước 2: Nếu nhận được thông báo hợp lệ từ Bước 1, bạn, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp lên Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Sau 1-2 ngày nộp bản giấy sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư

Bước 4: Đặt khắc con dấu doanh nghiệp và công bố mẫu con dấu.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận.

Bước 3:  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
  • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Nếu không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bắt buộc phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thủ tục cấp sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

3. Thủ tục công bố hợp quy đối với rượu do cơ sở sản xuất

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước.

Bao gồm: Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Nộp hồ sơ tới Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và công nghệ. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá:

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy. Dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân.

– Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành. Tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

♣ Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận.

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan chuyên ngành. Để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận.

– Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành. Tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa. 

♣ Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định:

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định. Cho cơ quan chuyên ngành. Để được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

– Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành. Tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo trình tự sau:

– Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị. Mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định. Cơ quan chuyên ngành có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

– Trường hợp hồ sơ  đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ:

Chi cục ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ:

Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Gửi kết quả giải quyết về Trung tâm hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân.

4. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trình tự thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh sẽ được thực hiện theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Thẩm quyền cấp giấy phép:

  • Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

Thủ tục cấp giấy phép:

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hp lệ, trong vòng 03 ngày làviệc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

>>>Xem thêm: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trên đây là những thông tin về Hồ sơ Thủ tục thành lập cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh. Hãy liên hệ với công ty luật LawKey để được tư vấ và cung cấp dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ xin giấy phép uy tín.

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu