Trình tự thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập cơ sở giáo dục phổ thông. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành thực hiện trình tự thành lập. Trình tự thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Nhà đầu tư nước ngoài sẽ chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ, tài liệu gì? Sau đây, Lawkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

♦ Căn cứ pháp lý: Nghị định 86/2018/NĐ-CPLuật Đầu tư năm 2020

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập sẽ không cần phải thực hiện thủ tục này. Nhà đầu tư nước ngoài phải chuẩn bị hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Phụ thuộc vào dự án của nhà đầu tư, sẽ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tương ứng. Theo đó, cũng sẽ nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của sở giáo dục và đào tạo.

>>>Xem thêm: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 

2. Thủ tục thuê đất để xây dựng thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài (nếu có)

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành thủ tục thuê đất. Để có thể thực hiện dự án của mình.

♣ Hồ sơ thuê đất bao gồm:

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất.

– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. 

– Bản đánh giá về tác động của dự án đầu tư.

♣ Thủ tục thuê đất như sau: 

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho thuê đất. Nhà đầu tư nước ngoài ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên – Môi trường. Sau đó phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất cho thuê. Tiến hành đo đạc, cắm mốc giới bàn giao đất trên thực tiễn. Lập biên bản bàn giao đất có chữ ký, dấu xác nhận của các bên.

Nếu xây mới hoàn toàn cơ sở giáo dục, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tiến hành thủ tục xin giấy phép xây dựng trước khi thành lập.

>>>Xem thêm: Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài

3. Cấp quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài

Theo trình tự thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài, đây là một trong những bước thủ tục quan trọng.

♣ Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập:

Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục. Theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Có thể nộp hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu.

– Đề án thành lập cơ sở giáo dục. Theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; Phạm vi hoạt động giáo dục; Văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; Dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn. Trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các nội dung bảo đảm chất lượng giáo dục.

– Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất. Trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất. Có thể nộp bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu.

– Trong trường hợp thuê cơ sở vật chất, sẽ nộp thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có. Có thể nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu.

– Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục.

– Văn bản chứng minh năng lực tài chính.

♣ Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài:

Bước 1:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo: đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ.

– Sở giáo dục và đào tạo: đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập của các trường hợp của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng với quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư. Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua thư điện tử.

Bước 2:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời. 

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà đầu tư. Trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo sẽ xem xét và ra quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 

Lưu ý: Sau thời hạn 02 năm đối với cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 và 3 Điều 28 kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực. Nếu cơ sở giáo dục phổ thông không được cho phép hoạt động giáo dục. Thì quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hết hiệu lực.

>>>Xem thêm: Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài

4. Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục

Đây là thủ tục quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký cho phép hoạt động giáo dục:

– Đơn đăng ký hoạt động giáo dục

– Bản sao có chứng thực quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Có thể nộp bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu.

– Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.

– Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

– Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục phổ thông đã đáp ứng các điều kiện thành lập. Đồng thời gửi kèm:

+ Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng.

+ Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên..

+ Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo.

+ Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính.

+ Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh.

+ Quy chế đào tạo.

+ Quy mô đào tạo.

+ Học phí và các loại phí liên quan

+ Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo.

+ Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục:

Bước 1:

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở giáo dục và đào tạo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi cho nhà đầu tư. Có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử

Bước 2:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện. Sau đó trình Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định cho phép hoạt động.

Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

>>>Xem thêm: Điều kiện thủ tục kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trên đây là những thông tin về Trình tự thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey – đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép chuyên nghiệp nhất. 

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: Lawkey

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu