Các bước thành lập công ty TNHH một thành viên

Các bước thành lập công ty TNHH 1 thành viên như thế nào ? Các lưu ý về hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp phổ biến ở nước ta hiện nay. Để tìm hiểu thêm, có thể tham khảo: Đặc điểm công ty TNHH một thành viên. Các bước thành lập công ty TNHH một thành viên như sau:

Bước 1: Xác định thông tin thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Trước khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, cá nhân, tổ chức sẽ phải tìm hiểu, xác định, quyết định những thông tin cần thiết. 

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Trước khi tư vấn thành lập công ty cho khách hàng, luật LawKey luôn tư vấn một buổi miễn phí các vấn đề liên quan như: 

Về tên công ty

Tên công ty nên mang một ý nghĩa. Trước khi đặt tên công ty nên tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đăng ý kinh doanh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh. Không được đặt tên công ty theo các quy định cấm trong đặt tên doanh nghiệp. Luật sư LawKey luôn tư vấn cách đặt tên công ty đẹp, đúng pháp luật.

>>Xem thêm:  Những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp

Về trụ sở của công ty

Trụ sở công ty phải có địa điểm rõ ràng, ở trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ trụ sở được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trụ sở của công ty TNHH 1 thành viên có thể có số điện thoại, số fax và thư điện tử.

>> Xem thêm: Quy định về đặt địa chỉ trụ sở công ty

Về vốn điều lệ

Pháp luật không quy định vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là bao nhiêu. Vốn điều lệ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của công ty. Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định. Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải ký quỹ ngân hàng. Vì vậy, vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thành lập phải lớn hơn mức vốn pháp định, lớn hơn mức ký quỹ. Mức vốn điều lệ của công ty cũng sẽ ảnh hưởng đến lệ phí môn bài phải nộp.

>>Xem thêm: Tài sản góp vốn của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mới được phép kinh doanh. Chẳng hạn như điều kiện về vốn, điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, có giấy phép kinh doanh,…

>>Xem thêm: Quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh phải ký quỹ 

Về thông tin người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH 1 thành viên có thể là một người hoặc nhiều người. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

>>Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên

Về Điều lệ công ty

Điều lệ công ty sẽ quy định về các vấn đề của công ty mà cá nhân, tổ chức đã xác định. Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên có những nội dung chủ yếu sau: 

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).
 • Ngành, nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ.
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. 
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý.
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. 
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Sau khi xác định những thông tin cần thiết, cá nhân, tổ chức sẽ soạn thảo hồ sơ. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Luật sư LawKey soạn thảo

– Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 1 thành viên. Theo Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân  của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây

+ Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân: 

Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

+ Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

Trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước. 

+ Trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Giấy ủy quyền và bản sao các giấy tờ chứng thực liên quan đến người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Chủ công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ bản mềm đến Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền cũng có thể thực hiện việc này. 

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, chủ công ty hoặc người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật sẽ nộp hồ sơ bản cứng. Nộp trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trao giấy biên nhận.

Theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận, người nộp hồ sơ đến nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Bước 4: Công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên phải đăng bố cáo thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty.

Bước 5: Khắc dấu và đăng tải mẫu dấu

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp, Công ty TNHH 1 thành viên tiến hành thủ tục khắc dấu và đăng tải mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
S
Ngoài khắc dấu và công bố mẫu dấu thì doanh nghiệp phải: lắp biển hiệu, mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số, kê khai thuế điện tử và khai nộp lệ phí môn bài. Xem chi tiết: Các việc phải làm sau khi thành lập công ty.

>>Xem thêm: Các bước thành lập công ty 

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên

Là một trong những đơn vị dẫn đầu về dịch vụ thành lập công ty. Chúng tôi tự hào thành lập hàng nghìn doanh nghiệp mỗi năm tại Việt Nam. Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ thành lập công ty.

Trên đây là nội dung các bước thành lập công ty TNHH một thành viên. Hãy gọi ngay 024 665 65 366 hoặc 0967.591.128 để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm: 
Các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các bước thành lập công ty cổ phần

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu