Các bước thành lập công ty cổ phần chuẩn nhất theo quy định

Các bước thành lập công ty cổ phần như thế nào chuẩn pháp luật và thực hiện nhanh chóng.  Các lưu ý khi thành lập công ty cổ phần.


Tìm hiểu về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Các thành viên trong công ty cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Mỗi cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần trong công ty. Số lượng cổ đông ít nhất là 3 người trở lên. Không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Vốn điều lệ khi đăng ký thành lập công ty cổ phần là số cổ phần đã được đăng ký mua. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phiếu. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

>>Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần


Các bước thành lập công ty cổ phần

Nắm các bước để thành lập công ty cổ phần chuẩn theo quy định pháp luật. Tuy các bước thành lập công ty đều có điểm chung, tuy nhiên công ty cổ phần có những lưu ý sau.

Bước tìm hiểu các thông tin để chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Các thông tin cần lưu ý khi thành lập công ty cổ phần là: Tên công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ…

1. Thông tin về tên công ty cổ phần

Tên công ty cổ phần gồm tên tiếng Việt, tên nước ngoài và tên viết tắt. 

Tên tiếng Việt của công ty cổ phần

Tên tiếng Việt phải đảm bảo có 2 thành tố theo thứ tự:

+ Tên loại hình doanh nghiệp: “Công ty cổ phần” hoặc “Công ty CP” 

+ Tên riêng: Tên riêng của công ty được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Các cổ đông sáng lập sẽ ngồi lại, bàn bạc với nhau và quyết định tên công ty cổ phần. Tên công ty phải được ghi trong biển hiệu của công ty. Và trước khi đặt tên, công ty nên tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của công ty cổ phần

Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty cổ phần có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng. Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty cổ phần cũng phải được ghi tên trên biển hiệu. Thường thì tên tiếng Anh dịch từ “công ty cổ phần” thường là “join stock company”.

Tên viết tắt của công ty cổ phần được viết tắt từ tên bằng Tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

Những điều cấm khi đặt tên công ty cổ phần thường là:

– Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp. Trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

>> Xem thêm: Cách đặt tên công ty   

2. Thông tin về trụ sở chính của công ty cổ phần

Các cổ đông sáng lập sẽ tìm địa điểm dự định đặt trụ sở chính công ty cổ phần. Trụ sở chính của công ty cổ phần là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam. Có địa chỉ được xác định. Gồm: số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Có thể thêm số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

>>>Xem thêm: Quy định địa chỉ trụ sở công ty

3. Thông tin về ngành nghề kinh doanh

Công ty cổ phần được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Hiện nay, có một số ngành nghề phải đáp ứng các điều kiện mới được kinh doanh. Đây hầu như các các ngành nghề vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Do đó, trước khi thành lập công ty cổ phần, khách hàng cần lưu ý về ngành nghề kinh doanh của công ty mình. Xem có vi phạm về ngành nghề kinh doanh bị cấm kinh doanh hay không? Hay ngành nghề đó có thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện không? cần phải đáp ứng các điều kiện gì?

Để đảm bảo công ty tổ phần hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi và phát triển. Các cổ đông sáng lập nên tìm hiểu thị trường kinh doanh, khảo sát thị trường, nghiên cứu thị trường. Tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực mới công ty cổ phần của mình. Để từ đó sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh, phương án kinh doanh cho công ty cổ phần của mình. 

>>>Xem thêm: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

4. Thông tin về người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là một người hoặc nhiều người. Các cổ đông sáng lập sẽ ngồi lại với nhau, cùng nhau bàn bạc và quyết định ai là người đại diện theo pháp luật cho công ty. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi đã quyết định ai là người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập phải lưu giữ thông tin, cũng như bản sao, chứng thực các giấy tờ, tài liệu liên quan đến người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần.

5. Thông tin về vốn điều lệ của công ty cổ phần

Khi thành lập công ty cổ phần, vốn điều lệ là một trong những vấn đề quan trọng cần phải nhắc tới. là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty là bao nhiêu theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì không quy định. Vốn điều lệ của công ty sẽ phụ thuộc vào ngành nghề mà công ty dự định kinh doanh. Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu cần có vốn pháp định. Một số ngành nghề yêu cầu cần phải ký quỹ với ngân hàng. Do đó, các cổ đông sáng lập cũng nên phải lưu ý về vấn đề này.

>>>Xem thêm: Vốn điều lệ của công ty cổ phần

6. Điều lệ công ty cổ phần

Trước khi quyết định soạn thảo Điều lệ công ty, các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần sẽ thống nhất với nhau về các vấn đề: tên công ty, trụ sở chính, vốn điều lệ…Nội dung điều lệ chủ yếu:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty. Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có)

+ Ngành, nghề kinh doanh.

+ Tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập.

+ Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty cổ phần.

+ Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần.

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

+ Thể thức thông qua quyết định của công ty. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

+ Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý, hội đồng quản trị  Kiểm soát viên;

+ Những trường hợp cố đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần.

+ Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

+ Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Bước chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần cần phải chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau:

Hồ sơ luật Lawkey chuẩn bị

– Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

– Điều lệ của công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần 

– Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có)

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Hồ sơ khách hàng chuẩn bị  

Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực sau đây:

♣ Đối với Cổ đông là cá nhân/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/người được ủy quyền thực hiện thủ tục:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

♣ Cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.

♣ Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức.

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

>>>Xem thêm: Hồ sơ thủ tục thành lập công ty cổ phần

Bước nộp hồ sơ và nhận kết quả thành lập công ty cổ phần

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian nhận thông báo khoảng 3 ngày làm việc. 

Nếu nhận được thông báo hợp lệ, Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp lên Phòng đăng ký kinh doanh.

Sau 1-2 ngày nộp bản giấy sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư.

Bước đặt khắc và công bố mẫu con dấu công ty cổ phần

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty tiến hành thủ tục khắc con dấu công ty và đăng tải mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia. Nội dung của con dấu phải thể hiện tên của doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp. Công ty tự quyết định về mẫu con dấu (hình thức, kích cỡ, nội dung, màu mực); về số lượng; về quản lý và sử dụng con dấu.

>>>Xem thêm: Quy định về con dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

Lưu ý: Sau đó, công ty sẽ phải tiến hành lắp biển hiệu, mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số, kê khai thuế điện tử và khai tờ nộp lệ phí môn bài.

>>>Xem thêm: Những việc cần làm ngay sau khi thành lập công ty doanh nghiệp

Trên đây là những tư vấn của LawKey về các bước thành lập công ty cổ phần gửi tới bạn đọc. Hãy gọi ngay 024 665 65 366 hoặc 0967.591.128 để được tư vấn và báo giá ưu đãi nhất dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi. Hoặc xem chi tiết: Dịch vụ thành lập công ty

>> Xem thêm: 

Các bước thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các bước thành lập công ty TNHH một thành viên

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu