Cấp phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Cấp phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam như thế nào? Quy định pháp luật như thế nào? Cùng Lawkey tìm hiểu. 

♦ Căn cứ pháp lý:

Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010   

Nghị định 58/2012/ NĐ-CP

Nghị định 86/2016/NĐ-CP 

Nghị định 151/2018/NĐ-CP

1. Điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

     – Tình trạng pháp lý:

Đang hoạt động hp pháp, không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản. Được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán dự kiến đăng ký cho chi nhánh tại Việt Nam. Cơ quan quản lý giám sát chuyên ngành chứng khoán ở nước nguyên xứ đã ký các hoạt động hợp tác song phương hoặc đa phương với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vit Nam.

     – Vốn pháp định:

Có vốn được cấp cho chnhánh tối thiểu bằng vốn pháp định đối với nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đăng ký hoạt động cho chi nhánh tại Việt Nam.

Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là:

 • Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam
 • Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng Việt Nam
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh. Vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

     – Thời gian hoạt động:

Thời hạn hoạt động của công ty chứng khoán nước ngoài trên giấy phép (nếu có) phải còn ít nhất là 5 năm.

     – Phòng ngừa rủi ro:

Có quy trình quản lý rủi ro, quy trình tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phù hợp với pháp luật Việt Nam.

     – Tư cách chủ thể

Không phải là cổ đông, thành viên góp vốn hoặc cùng với người có liên quan. Sở hữu trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, ủy thác đầu tư sở hữu trên 5% vốn Điều lệ. Của một công ty chứng khoán tại Việt Nam.

     – Thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động:

Được cấp có thẩm quyền trong công ty chứng khoán nước ngoài phê duyệt. Về việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam

     – Các điều kiện khác

Chi nhánh dự kiến thành lập tại Việt Nam đáp ứng các điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Và điều kiện về nhân sự. Như công ty chứng khoán Việt Nam.

>>>Xem thêm: Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

2. Hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Công ty chứng khoán nước ngoài chỉ được phép mở một chi nhánh tại Việt Nam. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán như đối với công ty chứng khoán. Trừ việc trực tiếp quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng. Và trừ việc nhận mở tài Khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư trong nước.

>>>Xem thêm: Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam gồm:

 • Bản chính Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Do đại diện có thẩm quyền của công ty chứng khoán nước ngoài ký.
 • Bản sao Điều lệ của công ty chứng khoán nước ngoài. Và quyết định giao vốn của công ty chứng khoán nước ngoài cho chi nhánh tại Việt Nam.
 • Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán nước ngoài. Hoặc các văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp.
 • Xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài nơi công ty chứng khoán nước ngoài có trụ sở chính Về việc công ty chứng khoán nước ngoài không đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tình trạng cảnh báo khác. Trừ trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định khác.
 • Báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất của công ty chứng khoán nước ngoài. Hoặc báo cáo tàchính hợp nhất của năm tài chính gần nhất. Trong trường hợp công ty chứng khoán nước ngoài là công ty mẹ. Được lập và kiểm toán theo quy định của pháp luật nước ngoài. Phải phù hợp với các chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế.

Ngoài ra còn có

 • Bản sao Biên bản họp (nếu có) và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên. Hoặc Quyết định của chủ sở hữu hoặc đại diện có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều lệ của công ty chứng khoán nước ngoài về việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam.
 • Bản chính danh sách Giám đốc chi nhánh được bổ nhiệm. Và nhân viên nghiệp vụ dự kiến do cấp có thẩm quyền của công ty chứng khoán nước ngoài ký. Kèm theo hồ sơ cá nhân, lý lịch tư pháp được cấp không quá 6 tháng. Tính tới thời Điểm nộp hồ sơ và các tài liệu khác. Chứng minh Giám đốc chi nhánh, nhân viên hành nghề đáp ứng Điều kiện về nhân sự khi thành lập chi nhánh.
 • Bản chính Bản thuyết minh cơ sở vật chất trang bị cho trụ sở chi nhánh. Kèm theo bản sao hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc thuê trụ sở chi nhánh. Cùng tài liệu xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng. Hoặc thẩm quyền cho thuê của bên cho thuê trụ sở.
 • Quy trình quản lý rủi ro, quy trình tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

>>>Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

4. Thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1:

Nộp hồ sơ. Hồ sơ gồm các tài liệu nêu trên được lập thành 01 bộ bằng tiếng Việt kèm theo tệp thông tin điện tử.

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ được lập bằng tiếng nước ngoài. Thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được công chứng, chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.

♦ Sửa đổi, bổ sung hồ sơ:

      – Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trên. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

      + Có văn bản yêu cầu công ty chứng khoán nước ngoài sửa đổi, bổ sung hồ sơ – Đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

       + Hoặc thông báo cho công ty chứng khoán nước ngoài hoàn tất các Điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự. Và phong tỏa vốn được cấp của chi nhánh – Đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Công ty chứng khoán nước ngoài được sử dụng vốn được cấp của chi nhánh để đầu tư cơ sở vật chất. Phần vốn được cấp còn lại phải được phong tỏa trên tài Khoản của ngân hàng thương mại. Ngân hàng theo chỉ định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Và được giải tỏa chuyển vào tài Khoản của chi nhánh ngay sau khi Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh có hiệu lực.

     – Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh. Công ty chứng khoán nước ngoài phải bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Sau thời hạn trên, công ty chứng khoán nước ngoài không sửa đổi, bổ sung tài liệu, hoàn thiện hồ sơ. Hoặc không thực hiện giải trình đầy đủ theo yêu cầu. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh.

Bước 2:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất, trụ sở. Đối với chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài dự kiến thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán. Trước khra quyết định chấp thuận.

Bước 3:

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất. Và các tài liệu hợp lệ khác. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam cho công ty chứng khoán nước ngoài. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh có hiệu lực. Công ty chứng khoán nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp con dấu với cơ quan công an. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh. Trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam. Trong 3 số liên tiếp. 

Bước 5:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày khai trương hoạt động. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về ngày bắt đầu hoạt động. Và các tài liệu chứng minh tổ chức nước ngoài đã hoàn tất các thủ tục công bố ở Bước 4.

>>>Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Cấp phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey – đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép.

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu