Cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế đã rút ngắn đáng kể thời gian và việc thực hiện 2 thủ tục. Sau đây, Lawkey sẽ cùng Quý khách hàng tìm hiểu về cơ chế liên thông này.

Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT

1. Quy định pháp luật về cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Căn cứ theo điểm c khoản 1 điều 22 của Luật Đầu tư năm 2020. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư. Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Từ đó, ta có thể nhận thấy rằng, khi thực hiện theo thủ tục này. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ tốn thời gian, tốn công sức không cần thiết. Không những thế còn tốn những chi phí không đáng có. Hồ sơ còn có những loại giấy tờ bị trùng lặp. Do đó, khi Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 15/6/2017. Đã giảm được những hạn chế vừa nêu trên. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện 2 thủ tục. Được thực hiện đồng thời với cơ chế trao đổi thông tin giữa hai cơ quan đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh.

>>>Xem thêm: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Trình tự thủ tục thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư.

Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư kiểm tra điều kiện tiếp nhận của hồ sơ đăng ký đầu tư. Và kiểm tra điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp chưa bao gồm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống thông tin xử lý liên thông. Trao Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho người nộp hồ sơ. Và số hóa hồ sơ vào Hệ thống thông tin xử lý liên thông.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

– Đối với Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư:

Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư tiến hành xử lý hồ sơ. Hồ sơ đăng ký đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Theo quy trình đã được quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp nhà đầu tư không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư có trách nhiệm. Thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Để họ hủy dữ liệu về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thông qua Hệ thống thông tin xử lý liên thông. Cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Và gửi phản hồi đến Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư. Về tính hợp lệ của hồ sơ thông qua Hệ thống thông tin xử lý liên thông.

  • Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ:

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ để tổng hợp.

  • Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ:

Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Và gửi cho Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư. Để tổng hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện. Nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư thực hiện tiếp nhận, số hóa hồ sơ. Và gửi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua Hệ thống thông tin xử lý liên thông. Để Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong cùng ngày làm việc với ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư số hóa Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Và gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua Hệ thống thông tin xử lý liên thông.

Định kỳ hàng tuần, Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư gửi bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy đã tiếp nhận cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Để lưu hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 02 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thông qua Hệ thống thông tin xử lý liên thông. Cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó gửi thông tin đến Hệ thống thông tin đăng ký thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Và cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong cùng ngày làm việc với ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư.

Bước 5: Trả kết quả cho nhà đầu tư

Trong thời hạn 01 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Trường hợp có nhu cầu, nhà đầu tư có thể nhận trước Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

>>>Xem thêm: Quy định về Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

3. Hồ sơ để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

Tùy từng dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài sẽ chuẩn bị bộ hồ sơ phù hợp.

>>>Xem thêm: Đối tượng và nguyên tắc áp dụng cơ chế liên thông

Trên đây là những thông tin cơ bản về Cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey – đơn vị tư vấn giấy lập dự án đầu tư chuyên nghiệp nhất.

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu