Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn bị xử phạt như thế nào?

Tổ chức khi phát hành và sử dụng hóa đơn có những nghĩa vụ gì? Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn bị xử phạt như thế nào? 


Tóm tắt câu hỏi:

Tổ chức khi phát hành và sử dụng hóa đơn có những nghĩa vụ gì? Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn bị xử phạt như thế nào? 

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Hóa đơn là gì?

Theo Điều 3.1 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Các quy định chung về hóa đơn

Các loại hóa đơn

Theo quy định hiện nay tại Điều 4.1 Nghị định 51/2021/NĐ-CP và Điều 1.1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP, có 3 loại hóa đơn sau:

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

– Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

– Các loại hóa đơn khác, gồm: Vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại các Khoản 2, 3 Điều này.

Xem thêm: Các loại hóa đơn hiện nay trong doanh nghiệp

Các hình thức của hóa đơn

Theo Điều 4. 2 Nghị định 51/2021/NĐ-CP và Điều 1.1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP, hóa đơn có 3 hình thức sau:

Hóa đơn tự in: là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;

Hóa đơn điện tử: là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hóa đơn đặt in: là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Đối chiếu với quy định nêu trên, phụ thuộc vào hình thức hóa đơn Công ty sử dụng mà Công ty có nghĩa vụ tương ứng, cụ thể:

– Trường hợp sử dụng hóa đơn tự phát hành (không phải hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế): Công ty có trách nhiệm gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm Hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Điều 9.1 Thông tư 39/2014/TT-BTC), đồng thời niêm yết Thông báo và Hóa đơn mẫu tại địa điểm thuê trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn (Điều 1.3 Thông tư 37/2017/TT-BTC). Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn tại Thông tư 26/2015/TT-BTC được Lawkey đăng tải dưới đây

– Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử: Công ty phải niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) tại trụ sở hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (Điều 7.2 Thông tư 32/2011/TT-BTC). Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại Thông tư 32 /2011/TT-BTC được Lawkey đăng tải dưới đây.

Nếu không niêm yết theo đúng quy định, Công ty có thể bị xử phạt từ 2 – 4 triệu đồng (Điều 23.2b Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

Lưu ý, kể từ ngày 01/07/2022, hóa đơn chỉ được thể hiện dưới dạng hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in (không bao gồm hóa đơn tự phát hành) (Điều 3.1 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Phát hành hóa đơn

(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)

  1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:……………………………………………………………………………………..
  2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………..
  4. Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………
  5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Tên

MST

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/15T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………………………………

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.

      ………, ngày………tháng………năm………

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A):……………………………………………..

2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………….

4. Điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

 

Hóa đơn GTGT

 

AA/11T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………

7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

 

 

………, ngày………tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

Trên đây là nội dung Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn bị xử phạt như thế nào? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Hoá đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

Xử phạt vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay gần 30 năm, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu