Tư vấn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nội dung tư vấn thành lập công ty TNHH hai thành viên bao gồm: Ưu điểm, nhược điểm của loại hình này; trình tự Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành

Ưu điểm, nhược điểm khi lựa chọn thành lập công ty TNHH hai thành viên

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 50, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

1. Ưu điểm và nhược điểm khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

a. Ưu điểm:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân: nên có thể tự nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập mà không bị lệ thuộc vào tư cách cá nhân của những người chủ doanh nghiệp (Những người góp vốn).

Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn: Thành viên công ty – Người góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Đây là lựa chọn an toàn cho nhà đầu tư trong khi cân nhắc bài toán rủi ro trong kinh doanh.

Về cơ cấu tổ chức: Công ty TNHH hai thành viên trở lên có cơ cấu chặt chẽ bao gồm: Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

Về huy động vốn: Vì có tư cách pháp nhân nen Công ty TNHH hai thành viên trở lên được áp dụng khá nhiều các phương thức huy động vốn: Tăng vốn điều lệ công ty bằng cách kết nạp thêm thành viên mới tuy nhiên không quá 50 thành viên;

Về quyền chuyển dịch vốn góp và tư cách của thành viên: Thành viên công ty được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình khi bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về một số vấn đề cụ thể được quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật doanh nghiệp.

Thành viên công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác mà không cần có sự đồng ý của hội đồng thành viên. Thành viên công ty chỉ phải tuân thủ quy định Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại

Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Người thừa kế của thành viên hoặc người quản lý tài sản trong trường hợp thành viên mất tích đương nhiên là thành viên công ty.

b. Nhược điểm:

Nhược điểm đối với loại hình doanh nghiệp này chủ yếu nằm ở khả năng huy động vốn và bị khống chế số lượng thành viên.

– Công ty TNHH hai thành viên  chỉ có quyền phát hành trái phiếu mà không có quyền phát hành cổ phần để chào bán; Không được phép phát hành nhiều loại Chứng khoán dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử phát hành như công ty cổ phần.  

– Số lượng thành viên tối đa 50 trở thành một hạn chế khi cần huy động số lượng vốn lớn từ các cá nhân, tổ chức. Cá nhân tổ chức có vốn, mong muốn  đóng góp số vốn đó vào công ty nhưng Công ty lại không thể tiếp nhận vì đã đủ số thành viên theo luật.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên được thực hiện theo thủ tục chung thành lập doanh nghiệp

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Các thành viên (nhà đầu tư) chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH bao gồm:

1.Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mẫu Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

2.Điều lệ của công ty trách ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

3.Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mẫu Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

4.Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực của các thành viên và của những người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
  • Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởiNhà đầu tư nước ngoài hoặc Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

6. Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của thành viên là tổ chức;

7. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mail cho người đăng ký về tình trạng hồ sơ đã hợp lệ.

Trường hợp chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng cho người nộp hồ sơ các nội dung cần sửa đổi bổ sung

Sau khi hồ sơ đã hợp lệ, tùy thuộc vào hồ sơ thành lập doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử được nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hay chữ ký số mà người đăng ký đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thông báo hoặc phải thực hiện thêm thủ tục nộp bản giấy hồ sơ thành lập doanh nghiệp trước khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

LawKey sẽ thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bao gồm:

– Soạn thảo soạn thảo hồ sơ thành lập Công ty TNHH: Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Danh sách thành viên; Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp; thông báo sử dụng mẫu dấu doanh nghiệp.

– Nộp và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Nộp phí nhà nước về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và phí xử lý hồ sơ;

Thời hạn thực hiện thủ tục: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

2. Đặt làm bộ dấu và thanh toán phí bộ dấu cho doanh nghiệp gồm dấu công ty (dấu tròn) và dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật.

3. Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

4. Thực hiện công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

5. Ngoài ra, LawKey Hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo và tư vấn cho doanh nghiệp các thủ tục đăng ký thuế lần đầu.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu