Kế toán dịch vụ và những điều doanh nghiệp cần lưu ý

Kế toán dịch vụ đang ngày càng trở nên phổ biến hiện nay. Lawkey xin cung cấp những lưu ý với những khách hàng khi sử dụng dịch vụ này.

Khác với doanh nghiệp có nhân sự tự làm công việc kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách và báo cáo quyết toán thuế, ở các doanh nghiệp thực hiện thuê ngoài dịch vụ kế toán thuế cần phải cẩn trọng hơn với các công việc “hậu kỳ” quyết toán thuế. Bởi lẽ, khi thuê ngoài dịch vụ kế toán thuế, phần lớn công việc liên quan đến báo cáo thuế, hồ sơ kế toán thuế và báo cáo quyết toán cuối năm phụ thuộc vào đơn vị / cá nhân cung cấp dịch vụ. Đa phần các doanh nghiệp lúng túng trong việc này hoặc phạm phải sai lầm là phó thác toàn bộ cho đơn vị / cá nhân cung cấp dịch vụ, dẫn đến các hệ lụy không mong muốn hoặc thậm chí phải trả giá đắt bằng tiền phạt, tiền truy thu thuế.

Kế toán dịch vụ và những điều cần lưu ý

Kế toán dịch vụ và những điều cần lưu ý

Để tránh những nguy cơ đó, dưới đây là một số chỉ dẫn:

1. Nhận diện loại hợp đồng kế toán dịch vụ mà doanh nghiệp sử dụng

Đối với doanh nghiệp sử dụng dịch thụ thuê ngoài thực hiện công việc báo cáo thuế và quyết toán thuế sẽ rơi vào một trong 3 hình thức của hợp đồng dịch vụ sau:

 • Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
 • Dịch vụ kế toán thuế soát xét
 • Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm (Chỉ theo vụ việc cuối năm, làm 1 lần trước kỳ quyết toán).
 • Dịch vụ khác theo vụ việc phát sinh như: hoàn thuế GTGT, tư vấn thuế vụ việc…

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói:

Được hiểu là đơn vị / cá nhân cung cấp dịch vụ bao trọn gói toàn bộ trình tự thủ tục từ phát hành hóa đơn, giao dịch hành chính thuế, biên tập hóa đơn chứng từ, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế toán thuế, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế (gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân), kiện toàn hoàn thiện hồ sơ chứng từ liên quan để bảo vệ số liệu về doanh thu, thu nhập và chi phí được trừ ghi nhận trong năm và cuối cùng là trách nhiệm giải trình số liệu kế toán thuế khi có quyết định thanh tra thuế.

Dịch vụ kế toán thuế soát xét:

Được hiểu là Doanh nghiệp tự bố trí nhân sự biên tập hồ sơ, thực hiện giao dịch hành chính thuế, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế toán thuế và đơn vị / cá nhân cung cấp dịch vụ sẽ soát xét, đánh giá lại tính trung thực, hợp lý, hợp lệ của các báo cáo cũng như hồ sơ chứng từ theo định kỳ Tháng/Quý/Năm (tùy theo thỏa thuận cụ thể). Có thể bao gồm việc tư vấn định hướng tổ chức công tác kế toán thuế hoặc không.

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Được hiểu là doanh nghiệp tự kê khai báo cáo thuế hàng tháng/quý nhưng cuối năm vì lý do nào đó không thể hoặc có sự thay đổi nhân sự bất thường dẫn tới phải thuê dịch vụ quyết toán thuế 1 lần. Việc thuê dịch vụ loại này cũng có 2 cách làm:

 • Cách 1 là đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ nhận số liệu kế toán tổng hợp và các tờ khai thuế trong năm đã thực hiện để lập báo cáo;
 • Cách 2 là đơn vị / cá nhân cung cấp dịch vụ phải ghi nhận lại toàn bộ số liệu phát sinh trong cả năm tài chính rồi mới lập báo cáo quyết toán.

2. Khi quyết định thuê ngoài kế toán dịch vụ, cần đàm phán các nội dung sau

 • Doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán thuế cần đòi hỏi rõ ràng danh sách công việc mà bên cung cấp dịch vụ phải làm thay cho công ty / doanh nghiệp mình. Hãy liệt kê thật chi tiết, ví dụ:
 1. Thông báo phát hành hóa đơn;
 2. Kê khai báo cáo thuế GTGT;
 3. Kê khai báo cáo thuế TNCN;
 4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 5. Giải trình / Phúc đáp với cơ quan thuế khi có vụ việc / giao dịch phát sinh;
 6. Hạch toán nghiệp vụ kế toán thuế và in sổ sách kế toán thuế;
 7. Lập báo cáo tài chính;
 8. Tư vấn – biên soạn – hoàn thiện toàn bộ hồ sơ kế toán thuế;
 9. Lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm;
 10. Giải trình số liệu thanh tra thuế – điều khoản này có thể kèm theo phụ phí ngoài giá phí của hợp đồng.
 • Nên nêu rõ trách nhiệm bên nào phụ trách việc nộp các tờ khai / báo cáo thuế kèm theo trách nhiệm bảo quản và quản lý hạn dùng của chữ ký số.
 • Nên yêu cầu bên cung cấp dịch vụ phải báo cáo nhanh bằng Email từng tháng / quý về các chỉ tiêu: Thuế GTGT còn được khấu trừ / hoặc phải nộp; Tổng doanh thu / Thu nhập chịu thuế; Tổng chi phí hợp lý hợp lệ có thể ghi nhận; Giá trị thuế TNDN dự kiến trong kỳ và giải pháp cho kỳ kế tiếp.
 • Nên yêu cầu có biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu cho những lần bàn giao hồ sơ tài liệu để thực hiện. Doanh nghiệp đi thuê chỉ nên giao chứng từ và hồ sơ dạng copy, không nên giao bản gốc.
 • Tùy thuộc vào dạng thức của hợp đồng dịch vụ mà doanh nghiệp yêu cầu thì có nội dung thỏa thuận sao cho phù hợp ở 2 mức “Làm thay” hoặc “Tư vấn soát xét” nhưng hãy đảm bảo là phải yêu cầu đủ các nội dung liệt kê ở trên.

3. Những sai lầm và hiểu lầm từ chính doanh nghiệp / giám đốc doanh nghiệp

 • Điều cốt yếu quan trọng hơn việc khai thuế là làm sổ sách kế toán thuế, biên soạn các quy chế để kiện toàn hồ sơ giải trình chi phí được trừ trước khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Phần lớn các giám đốc doanh nghiệp nhỏ hiện nay nghĩ một cách quá “đơn giản” rằng chỉ cần thuê người “khai thuế” là xong mà không biết rằng công việc khai thuế hàng tháng/quý có thể chỉ mất 1-2h làm việc để thực hiện cho mỗi tháng/quý.
 • Doanh nghiệp thuê kế toán dịch vụ cần ghi nhớ là: Không phải cứ nộp xong báo cáo quyết toán thuế hàng năm là xong, mà còn phải đợi đến khi nào hoàn thành việc thanh kiểm tra thuế của cơ quan thuế quản lý mới thực sự “xong”.
 • Hiểu lầm tiếp theo phổ biến là: doanh nghiệp không phân biệt được rạch ròi thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và chỉ nhìn nhận chung chung là “thuế phải nộp”. Xin lưu ý rằng, chỉ có thuế TNDN là thuế của doanh nghiệp do doanh nghiệp nộp tùy thuộc vào kết quả kinh doanh (Lỗ/Lãi) trong năm tài chính, còn thuế GTGT và thuế TNCN là không phải của doanh nghiệp mà chỉ là nghiệp vụ “khấu trừ” rồi nộp thay. Do đó, hãy tập trung vào việc thực hiện ghi sổ kế toán, tính lãi lỗ và thuế TNDN chứ không phải chỉ khai thuế GTGT là xong.

4. Cần làm gì và yêu cầu gì từ đơn vị / cá nhân cung cấp kế toán dịch vụ

 • Hãy yêu cầu đơn vị / cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán thuế bàn giao kèm theo tài liệu in là 1 bản mềm dạng file Excel tất cả các sổ sách, báo cáo, bảng kê, bảng tính, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán để doanh nghiệp lưu trữ – đề phòng các rủi ro mất số liệu và không thể giải trình khi có đoàn thanh tra thuế.
 • Hãy yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lập báo cáo giải trình số liệu
 • Hãy yêu cầu đơn vị / cá nhân cung cấp dịch vụ in kết quả nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho cả năm tài chính, đã có ký xác nhận (ký điện tử) của cả doanh nghiệp và Tổng cục thuế.
 • Hãy yêu cầu, đơn vị / cá nhân cung cấp dịch vụ phải in toàn bộ chứng từ, hồ sơ kế toán thuế, ghim kẹp với chứng từ gốc đóng thành từng quyển gọn gàng giao lại cho doanh nghiệp ký và bảo quản trong 15 ngày kể từ ngày hoàn thành nộp quyết toán.
 • Hãy yêu cầu đơn vị / cá nhân cung cấp dịch vụ xác nhận bằng văn bản hoặc email về các thông tin: Doanh thu, giá vốn, chi phí quản lý, thuế phải nộp, thời hạn nộp,…

Lời kết:

Hãy làm tốt các nội dung ở trên nhưng luôn nhớ rằng, chỉ có chứng chỉ hành nghề thôi chưa đủ quan trọng là “thực chất” nhà cung cấp dịch vụ làm gì? Mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp của bạn. Tôi cũng như bạn, chắc chắn chúng ta đều không mong muốn việc chi tiền cho nhà cung cấp dịch vụ rồi lại “tiền mất tật mang”.

Trên đây là những lưu ý cho doanh nghiệp khi sử dụng kế toán dịch vụ. Hãy liên hệ ngay với Lawkey để được tư vấn, hộ trợ và được cung cấp kế toán dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp nhất:

Công ty TNHH tư vấn LawKey Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1605 tầng 16 tòa nhà B10B, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024).665.65.366        Hotline: 0967.59.1128

Email: contact@lawkey.vn        Facebook: LawKey – Chìa Khóa Pháp Luật

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán giá rẻ tại Hà Nội – Kế toán Lawkey

 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu