Các bước thành lập công ty theo gợi ý của luật sư lawkey.vn

Thành lập công ty là một trong những lựa chọn phổ biến hiện nay để khởi nghiệp. Rất nhiều thắc mắc khi thành lập công ty như: điều kiện thành lập công ty là gì? Nên chọn loại hình công ty nào? các bước thành lập công ty như thế nào…

Các bước thành lập công ty tại luật lawkey

Các bước thành lập công ty tại luật lawkey

  1. Điều kiện thành lập công ty

Để thành lập công ty và đưa công ty hoạt động đúng pháp luật, công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.1 Điều kiện về tài sản

Tài sản góp vốn khi thành lập phải dựa vào các điều kiện sau đây:

– Tài sản phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người góp vốn, như vậy theo Điều 158 Bộ luật dân sự 2015 thì “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạttài sản theo quy định của luật”. Đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì việc chứng minh quyền sở hữu tài sản có thể thông qua giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

– Tài sản phải thỏa mãn quy định tại Điều 35 Luật doanh nghiệp 2014, theo đó thì tài sản góp vốn phải là những tài sản có thể định giá bằng đồng Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ cũng có thể sử dụng để góp vốn vào doanh nghiệp nhưng quyền sở hữu trí tuệ đó phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người góp vốn.

– Nếu góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và công ty cổ phần thì loại tài sản góp vốn phải được sự nhất trí của các thành viên, cổ đông thành lập.

Đối với điều kiện về giá trị tài sản thì: mức độ tài sản của nhà đầu tư khi thành lập phụ thuộc vào khả năng của nhà đầu tư và quy mô thành lập công ty, trừ một số trường hợp luật quy định mức vốn đó phải đáp ứng quy định về vốn pháp định. Số vốn đầu tư vào để thành lập công ty được gọi là vốn điều kệ hoặc vốn đầu tư.

1.2 Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Khi đăng ký thành lập công ty thì các nhà đầu tư được quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo sở thích, nguyện vọng hay khả năng. Tuy nhiên, những ngành nghề đó không thuộc vào những ngành nghề mà pháp luật cấm.

Luật đầu tư 2014 có quy định: “ Căn cứ điều kiện kinh tế xã hôi và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung điều 6 và điều 7 của Luật này theo thủ tục rút gọn”.Có thể thấy những ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh là những ngành, nghề thuộc lĩnh vực đầu tư mà hoạt động của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh , văn hóa , môi trường hay thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Công ty không được đăng ký kinh doanh các ngành, nghề này, nếu kinh doanh công ty sẽ bị rút giấy đăng kí kinh doanh và bị xử lĩ theo quy định của pháp luật.

1.3 Điều kiện về địa chỉ, tên gọi của công ty

Mỗi công ty phải đăng ký địa chỉ của trị sở chính. Việc công ty có trụ sở chính nó sẽ mang một số ý nghĩa sau đây:

– Trụ sở chính là địa điểm liên lạc giao dịch chính thức của công ty.

– Công khai trụ sở giao dịch là một trong những yếu tố cần thiết khi công khai thông tin của công ty, đảm bảo trong việc minh bạch hoạt động của doanh nghiệp.

– Thông tin về trụ sở chính là một trong những yếu tố giúp cơ quan nhà nước thực hiện chức năng giám sát chung hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài trụ sở chính thì công ty có thể đăng ký địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty là đơn vị trự thuộc.

1.4 Điều kiện về tên doanh nghiệp

Hiện nay, việc đặt tên doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 từ Điều 38 đến Điều 4, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật kinh doanh hiện hành thì tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt và đảm bảo đầy đủ 2 thành tố theo thứ tự:

+ Loại hình doanh nghiệp

+ Tên riêng

Tên doanh nghiệp phải được gắn ở trụ sở chính, chi nhánh của văn phòng đại diện, địa điểm kịnh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên pháp luật cũng có những quy định cấm trong việc đặt tên cho doanh nghiệp là:

+ Trùng hay nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký

+ Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử văn hóa đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

+ Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị tổ chức đó.

  1. Nên chọn loại hình công ty nào?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì có những loại hình công ty dưới đây:

– Công ty TNHH 1 thành viên

– Công ty TNHH 2 thành viên

– Công ty cổ phần

– Công ty hợp danh

Mỗi loại hình sẽ có những đặc điểm riêng biệt, cụ thể sẽ được phân tích như dưới đây, sẽ giúp bạn lựa chọn cho mình một loại hình công ty phù hợp nhất:

2.1 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp đã quy định Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có số thành viên từ 2 đến 50 thành viên, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong các loại hình công ty thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình có nhiều ưu điểm về đặc điểm pháp lý cũng như trong cơ cấu tổ chức và hoạt động, các vấn đề về vốn và chế độ tài chính. Tuy còn một số hạn chế, nhưng nếu chọn loại hình này thì đây là một quyết định khá phù hợp nếu yêu cầu số lượng thành viên không quá cao từ 2 đến không quá 50 thành viên.

>> Xem thêm: Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

2.2 Công ty TNHH 1 thành viên

Theo khái niệm thì đây là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ.

Nét đặc trưng ở đây là công ty có một chủ sở hữu duy nhất.

>> Xem thêm: Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty TNHH một thành viên

2.3 Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp của công ty mà: số lượng thành viên không hạn chế, khả năng kết nạp thành viên mới dễ dàng, có nhiều phương thức để huy động vốn. Trong nền kinh tế thị trường của đất nước và xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, công ty cổ phần chắc chắn sẽ là lựa chọn cho nhiều nhà đầu tư.

>> Xem thêm: Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty cổ phần

2.4 Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó: Phải có ít nhất 02 thành viên (là cá nhân) là chủ sở hữu chung của Công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty

Công ty hợp danh hiện nay có thể chia làm hai loại:

– Loại thứ nhất là công ty hợp danh chỉ bao gồm các thành viên hợp danh, là các thành viên cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động của công ty.

– Loại thứ hai là công ty hợp danh bao gồm các thành viên hợp danh và các thành viên góp vốn, trong đó các thành viên góp vốn hoàn toàn trái ngược về chế độ trách nhiệm pháp lý so với các thành viên hợp danh. Các thành viên này chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về mọi hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn họ đã góp vào công ty.

>> Tìm hiểu thêm về Công ty hợp danh

  1. Thủ tục thành lập công ty

Theo quy định hiện nay thì thủ tục thành lập công ty được quy định rõ ràng và cụ thể tại Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hưỡng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thành lập công ty có thể tóm tắt như sau:

Bước 1. Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Việc nộp hồ sơ có thể tiến hành theo 2 cách: nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký qua mạng điện tử.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ.

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.

– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.

– Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty có tư cách chủ thể kinh doanh và được tiến hành các hoạt động nhân danh công ty.

  1. Hồ sơ thành lập công ty.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của từng loại hình công ty được áp dụng theo Luật doanh nghiêp 2014, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hưỡng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, Thông tư số 20/2015/TT-BTC. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ là một trong những điều kiện quan trọng để công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mỗi loại hình công ty sẽ có đặc điểm hồ sơ khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung để thành lập mộtcông ty, chúng ta cần chuẩn bị những giấy tờ sau

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ
  • Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+   Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

+   Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Bài viết trên đây là những tư vấn của Lawkey về các bước thành lập công ty muốn gửi tới bạn đọc.

 

 

 

 

 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu