Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trọn gói – Uy tín

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn để khởi sự kinh doanh là lựa chọn của nhiều chủ doanh nghiệp. Sự lựa chọn này xuất phát từ chính những ưu điểm và sự phổ biến của loại hình này. Công ty LawKey cung cấp dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trọn gói với nhiều ưu đãi cho các chủ doanh nghiệp có nhu cầu này.


I. Giá dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Giá Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trọn gói tại LawKey chỉ từ 899.000đ. Quý khách hàng có thể xem chi tiết các gói dịch vụ của chúng tôi tại Bảng giá Dịch vụ thành lập công ty. 

Mức giá của chúng tôi cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay khi dựa trên khối lượng công việc triển khai cho khách hàng.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và dấu công ty hoàn thành trong 05 – 09 ngày làm việc phụ thuộc vào gói dịch vụ mà khách hàng lựa chọn.

Hãy gọi ngay cho LawKey để chúng tôi chung cấp dịch vụ cho bạn  hoặc tham khảo thêm các chia sẻ dưới đây về loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn uy tín

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn uy tín


II. Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Cung như các loại hình doanh nghiệp khác, điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay khá đơn giản

1. Điều kiện về vốn điều lệ:

Trừ một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù như Xuất khẩu lao động, kinh doanh bất động sản… có yêu cầu về số vốn pháp định (vốn điều lệ tối thiểu phải có khi đăng ký), Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay không quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu.

Tuy nhiên để tránh trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu mức vốn quá nhỏ không đủ triển khai các công việc cơ bản cho hoạt động của một công ty và nó có thể gây rủi ro cho các đối tác giao kết hợp đồng. 

2. Điều kiện về tên gọi, trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn

Chọn tên công ty không trùng hoặc gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động trước đó. Trong tên công ty phải có phần tên bắt buộc “Trách nhiệm hữu hạn” hoặc “TNHH” và phần tên riêng. Tên công ty có thể được dịch sang tiếng nước ngoài để đăng ký khi thành lập.

Địa chỉ trụ sở chính phải rõ ràng, hợp pháp. Không được đặt trụ sở chính tại chung cư, nhà tập thể vì điều này vi phạm quy định của Luật nhà ở.

Xem thêm: Quy định về đặt địa chỉ trụ sở của công ty

Những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp tên công ty

3. Điều kiện về chủ doanh nghiệp, người quản lý điều hành doanh nghiệp

Người tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (thành viên hoặc chủ doanh nghiệp), tham gia quản lý công ty không thuộc trường hợp cấm quy định tại điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

4. Điều kiện quan trọng nhất

Điều kiện này là soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp đúng quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên điều kiện này lại chính là Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mà Chúng tôi cung cấp. Vì vậy,  Quý khách hàng không cần bận tâm, chỉ cần ngồi nhà và giao công việc cho chúng tôi.


III. Nội dung Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trọn gói

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trọn gói với các nội dung công việc sau đây:

Thực hiện tư vấn các nội dung cần biết khi thành lập công ty cho khách hàng: đặt tên công ty, trụ sở đăng ký công ty, mức vốn của công ty, ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu hoạt động; pháp luật thuế, dịch vụ kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp,

Soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Khách hàng chỉ cần cung cấp bảo sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc căn cước công dân và ký tài liệu. 

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Khách hàng chỉ cần ngồi tại trụ sở và nhận kết quả việc đi lại là của LawKey.

Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia. Khách hàng không phải trả phí nhà nước 300.000 đ. Phí này đã nằm trong phí dịch vụ

Hướng dẫn thủ tục thuế sau thành lập, các bước thủ tục mua hóa đơn, hướng dẫn chuẩn bị địa điểm để kiểm tra, chữ ký số giá ưu đãi.

Giải đáp miễn phí các vấn đề liên quan khác.


IV Đặc điểm nổi bật của công ty TNHH mà bạn cần biết

1. Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được giảm vốn trong các trường hợp:

– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn;

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên

2. Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ, số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ cho lần triệu tập thứ 2.

Xem thêm: Điều cần biết về đặc điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trên đây là nội dung Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trọn gói của LawKey. Hay liên hệ để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng nỗ lực bổ sung nội dung hỗ trợ, nâng cao chất lượng dịch vụ để ngày một tốt hơn.

 

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu