Những lưu ý khi góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Những lưu ý khi góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Các cách thức góp vốn vào doanh nghiệp mà chúng ta cần chú ý.

Tài sản đem góp vốn được miễn lập hóa đơn, kể cả dự án đầu tư

Theo điểm b khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Tài sản đem góp vốn được miễn lập hóa đơn, chỉ cần có:

+ Biên bản góp vốn;

+ Biên bản định giá. Hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật. Kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

Quy định này áp dụng đồng thời với cả trường hợp góp vốn bằng dự án đầu tư

>> Xem thêm: Chuyển vốn khi thành lập công ty

Lãi vay để góp vốn được xem là chi phí hợp lý

Chi phí lãi vay để góp vốn vào doanh nghiệp khác chỉ mới được chấp nhận với điều kiện phát sinh sau khi đã góp đủ vốn điều lệ.

Trước năm 2015, Nghị định 218/2013/NĐ-CPThông tư 78/2014/TT-BTC không chấp nhận chi phí này. Cho dù doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ. Khoản chi này chỉ được tính vào giá vốn khi xác định thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn.

>> Xem thêm: Chi phí lãi vay khi doanh nghiệp chưa góp đủ vốn khi tính thuế 

Không được tăng vốn bằng giá trị chênh lệch tăng của tài sản cố định

Giá trị của một tài sản cố định có thể tăng lên tại một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, phần giá trị tăng thêm không được dùng để ghi tăng vốn điều lệ.

Luật doanh nghiệp năm 2020 không có quy định nào cho phép tăng vốn điều lệ bằng cách đánh giá lại tài sản cố định.

Doanh nghiệp chỉ được đánh giá lại giá trị tài sản cố định để điều chỉnh nguyên giá trong các trường hợp sau:

– Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp.

– Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Tăng vốn bằng cổ tức, khai nộp thuế như thế nào

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. Từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần. Khoản tiền này được tính sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Trường hợp Công ty cổ phần chi trả cổ tức bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Thì tại thời điểm này cổ tức được chia bằng các cổ phiếu thưởng chưa phải chịu thuế đầu tư vốn 5%.

Tuy nhiên, khi chuyển nhượng số cổ phiếu thưởng này, cổ đông phải tự khai nộp cùng lúc 02 khoản thuế, gồm:

+ Thuế đầu tư vốn 5%

+ Thuế chuyển nhượng chứng khoán 0,1%.

>> Xem thêm: Các quy định về trả cổ tức trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng “quyền góp vốn” được miễn thuế giá trị gia tăng

Trường hợp doanh nghiệp nhượng lại quyền góp vốn cho nhà đầu tư khác. Thì thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn này được miễn nộp thuế giá trị gia tăng. Khi lập hóa đơn, dòng thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng không ghi, gạch bỏ.

Tăng vốn bằng cổ tức, khai nộp thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm nào

Tại thời điểm ghi tăng vốn bằng cổ tức hoặc lợi tức thì chưa bị tính thuế đầu tư vốn. Thay vào đó, sẽ tính vào thời điểm chuyển nhượng, rút vốn hoặc giải thể.

>> Xem thêm: Quy định về chia cổ tức trong công ty cổ phần

Góp vốn bằng “đất đai” có bị tính thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, tại thời điểm cá nhân đem đất đai đi góp vốn thì chưa bị tính thuế thu nhập cá nhân. Thay vào đó, sẽ bị tính thuế khi chuyển nhượng vốn.

Tăng vốn điều lệ, phải có tỷ lệ tán thành ít nhất 75%

Việc doanh nghiệp tăng vốn điều lệ được xem là thay đổi một phần trong nội dung Điều lệ công ty. Việc thay đổi phải được ít nhất 75% tổng số vốn góp của thành viên dự họp tán thành.

>> Xem thêm: Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Các loại tài sản nào có thể đem góp vốn

Tài sản góp vốn có thể là:

 • Đồng Việt Nam
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi
 • Vàng
 • Giá trị quyền sử dụng đất
 • Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
 • Công nghệ
 • Bí quyết kỹ thuật
 • Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Thậm chí, dự án đầu tư, hàng tồn kho, công cụ, dụng cụ cũng được phép làm tài sản góp vốn.

>> Xem thêm: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên

Có được góp vốn vào công ty trong cùng tập đoàn hoặc cùng công ty mẹ

Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định “Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Sở hữu chéo” là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau (khoản 2 Điều 16 Nghị định 96/2015/NĐ-CP).

Như vậy, pháp luật chỉ nghiêm cấm các công ty trong cùng tập đoàn. Hoặc cùng công ty mẹ đồng thời góp vốn qua lại cho nhau. Nếu việc góp vốn chỉ xuất phát từ một phía thì vẫn được chấp nhận.

Xem thêm: Công ty mẹ công ty con

Góp vốn chỉ để hưởng lãi suất vẫn phải chịu thuế đầu tư vốn

Thông tư số 111/2013/TT-BTC không có quy định miễn đánh thuế đầu tư vốn đối với trường hợp “góp vốn chỉ để hưởng lãi suất”. Vì vậy, cho dù giữa Công ty và người góp vốn có thỏa thuận mục đích góp vốn chỉ để hưởng lãi suất. Và hết thời hạn góp vốn sẽ hoàn lại đầy đủ tiền gốc và lãi suất. Thì vẫn phải chịu thuế đầu tư vốn.

Thu hồi cổ tức để tăng vốn có tránh được thuế đầu tư vốn

Cổ tức hoặc lợi tức, nếu đã chi trả thì xem như phải chịu thuế đầu tư vốn (5%). Cho dù ngay sau đó thu hồi lại để ghi tăng vốn. Kể cả trường hợp chứng từ chi trả (cổ tức) và chứng từ thu lại (cổ tức) được lập cùng một thời điểm. Cũng không chứng minh được đây là cổ tức dùng để tăng vốn. Thuộc diện chưa chịu thuế đầu tư vốn theo quy định của Khoản 9 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC. 

>>>Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Tăng vốn điều lệ bằng tài sản cá nhân, trích khấu hao theo thời điểm nào

Trường hợp cá nhân góp vốn bằng tài sản là nhà, xưởng nhằm ghi tăng vốn điều lệ. Thì trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn. Công ty được trích khấu hao đối với tài sản này. Kể từ thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp nhận ghi tăng vốn điều lệ. Dĩ nhiên, tài sản này phải thực tế có tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo doanh thu.

Cấm doanh nghiệp góp vốn bằng “tiền mặt”

Theo Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP, kể từ ngày 1/3/2014, doanh nghiệp không được góp vốn bằng “tiền mặt”. Chỉ được sử dụng các hình thức sau:

 • Thanh toán bằng Séc;
 • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
 • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt khác.

Tuy nhiên, nếu là cá nhân thì vẫn được phép dùng tiền mặt để góp vốn, không bị cấm như doanh nghiệp. 

>>Xem thêm:

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tiếp nhận vốn góp của thành viên mới 

Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH

Trên đây là những thông tin cơ bản về Những lưu ý  khi góp vốn vào doanh nghiệp. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với LawKey. LawKey là đơn vị tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, tư vấn góp vốn vào các doanh nghiệp…

Khách hàng nói về chúng tôi

Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ tại LawKey - Chìa khóa pháp luật. Các bạn là đội ngũ luật sư, chuyên gia kế toán và tư vấn viên nhiệt thành, đầy bản lĩnh với nghề nghiệp. Chúc các bạn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Anh Toản - CTO Công ty CP công nghệ phân phối Flanet

Đống Đa, Hà Nội
Mình thật sự cảm ơn đội ngũ công ty luật và dịch vụ kế toán LawKey về độ nhiệt tình và tốc độ làm việc. Tôi rất an tâm và tin tưởng khi làm việc với LawKey, đặc biệt là được chủ tịch Hà trực tiếp tư vấn. Chúc các bạn phát triển thịnh vượng và đột phá hơn nữa.

Mr Tô - Founder & CEO MengCha Utd

Đống Đa, Hà Nội
Tôi đã trải nghiệm nhiều dịch vụ luật sư trong quá trình kinh doanh của mình, nhưng thực sự an tâm và hài lòng khi làm bắt đầu làm việc với các bạn LawKey: Các bạn trẻ làm việc rất Nhanh - Chuẩn - Chính xác - Hiệu quả - Đáng tin cậy. Chúc các bạn phát triển hơn nữa.

Mr Tiến - Founder & CEO SATC JSC

Ba Đình, Hà Nội
Từ khi khởi nghiệp đến nay, tôi sử dụng rất nhiều dịch vụ tư vấn luật, tôi đặc biệt hài lòng với dịch vụ mà LawKey cung cấp cho IDJ Group. Các bạn là đội ngũ chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả. Chúc cho LawKey ngày càng phát triển và là đối tác quan trọng lâu dài của IDJ Group.

Mr Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch IDJ Group

Hà Nội - Việt Nam
Thay mặt Công ty Dương Cafe, tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ luật sư, kế toán của LawKey. Thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và kế toán thuế bên các bạn. Chúc các bạn phát triển hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mr Dương - CEO Dương Cafe

Hà Nội
Tại LawKey, đội ngũ của các bạn rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tôi rất hứng thú khi làm việc với luật sư Huy Hà và kế toán Tân Anh. Các bạn không chỉ cho thấy sự thân thiện mà còn chủ động tìm hiểu giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi tin tưởng dịch vụ luật và kế toán của các bạn.  

Mr Hưng - CEO Tư vấn du học Bạn Đồng Hành

Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu